Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Aviopuolison suostumus yhteistä asuntoa myytäessä

Herkulex.fi /

Oheisessa artikkelissa on käyty tiivistetysti läpi avioliittolain keskeisiä säännöksiä, jotka myyjän tulee ottaa huomioon myytäessä avioparin yhteistä asuntoa.

1. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen (Kiinteistöt, Avioliittolain 38§)

Avioliittolain 38 §:n mukaan puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteätä omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen ja jos kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteän omaisuuden arvoa.

2. Suostumuksen muoto kiinteän omaisuuden osalta (Avioliittolain 66§)

”Lahjakirjan, kirjallisen suostumuksen, avioehtosopimuksen ja luettelon, joista säädetään 35 §:n 2 momentissa sekä 38, 42 ja 60 §:ssä, on, jotta ne olisivat päteviä, oltava päivättyjä, asianmukaisesti allekirjoitettuja ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamia. Kiinteää omaisuutta koskeva lahjakirja tai suostumus voidaan allekirjoittaa myös kaupanvahvistajan oikeaksi todistamana.”

Suostumuksen tulee olla päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama (Avioliittolain 66§).

3. Asunto-osakeyhtiö (Avioliittolain 39 §)

”Puoliso ei saa ilman toisen puolison suostumusta luovuttaa tai siirtää toiselle:

2) osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina;”

Avioliittolain 39 §:lle ei ole samoja muotovaatimuksia kuin 38 §:lle (2 esteetöntä todistajaa). Suostumuksen todisteellinen osoittaminen riittää. Vaikkei asunto-osakkeen myynnissä ole kiinteistön myynnin kaltaista muotovaatimusta, on erittäin suositeltavaa että suostumus otetaan kirjallisesti.

4. Poikkeus kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön luovuttamiseen ilman puolison lupaa (Avioliittolain 40§)

”Tuomioistuin voi hakemuksesta antaa luvan 38 ja 39 §:ssä tarkoitettuun luovutukseen tai muuhun oikeustoimeen, jos toinen puoliso on kieltäytynyt antamasta suostumustaan taikka jos suostumusta ei ole muusta syystä saatu hankituksi.”

Tuomioistuin voi siis myöntää perustellusti luvan, vaikkei aviopuoliso antaisi lupaa yhteisen asunnon myyntiin.

Avioliittolaki luettavissa ilmaiseksi Finlexissä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234

Käy tykkäämässä Facebook-sivustamme ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. Sivuillemme pääset suoraan tästä linkistä -> https://www.facebook.com/herkulex.fi

Jussi Laaka
Asianajaja, Varatuomari
Puhelin: 0400 410 720
jussi.laaka@laaka.fi
http://laaka.fi
Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita
Kiinteistön myyminen kuolinpesän toimitusjaossa
Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen oikeustoimi
Luovutusvoitto, verovapaa luovutus
Ostajan ja myyjän muistilista, kiinteistön kauppa
Kiinteistön kauppa ja kolmannen osapuolen oikeudet
Vastuunrajoituslausekkeet kiinteistön kaupassa
Kuolinpesä kiinteistö- tai asuntokaupan osapuolena
Ostajan ja myyjän velvollisuudet kiinteistökaupassa

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa