Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Miksi tehdä avioehtosopimus?

Herkulex.fi /

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti, osapuolten on se allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön on todistettava allekirjoitukset oikeiksi. Sopimus on rekisteröitävä Digi- ja Väestötietovirastoon avioliiton kestäessä.

Avio-oikeus

Avioliittolain mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan puolisolle kuuluvaa henkilökohtaista oikeutta, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton kestäessä lähtökohtana on, että molemmat puolisot voivat vapaasti määrätä omasta omaisuudestaan itsenäisesti (pois lukien yhteisenä kotina käytetyn asunnon myyminen). Avio-oikeudella ei siis ole suoranaisia vaikutuksia avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen keston aikana. Avio-oikeus konkretisoituu parisuhteen purkautuessa, avioeron tai aviopuolison kuoleman vuoksi toisen puolison oikeutena saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun netto-omaisuuden säästöstä.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmiessaan sekä liiton kestäessä sopia siitä, ettei puolisoiden omaisuutta avioliiton päätyttyä jaeta puolisoiden kesken tasan.

Milloin tulisi solmia avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksen solmiminen on puolisoiden keskinäinen päätös, johon voivat vaikuttaa useat eri seikat. Puhtaasti oikeudelliselta kannalta tarkasteltuna avioehtosopimusta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puolisoista hankkii huomattavasti enemmän tuloja tai avioliittoa solmittaessa toinen puoliso omistaa huomattavasti suuremman varallisuuden. Avioehtosopimusta voidaan käyttää myös tiettyjen saantojen, kuten perintöjen, tai tiettyjen omaisuuslajien, kuten kesämökkikiinteistöjen tai sukutilojen omistuksen säilymisen turvaksi.


Myös uusioperheet, joissa puolisoilla on aiemmin hankittua omaa omaisuutta sekä omia perillisiä, voivat käyttää avioehtosopimusta aviovarallisuussuhteidensa järjestämiseen.

Mitä avioehtosopimuksessa voidaan sopia?

Avioehtosopimuksella voidaan poistaa puolisoiden tai toisen puolison avio-oikeus kokonaan tai osittain. Avio-oikeuden osittaisella poistamisella tarkoitetaan esimerkiksi sopimusta siitä, ettei avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuulu ennen liiton solmimista hankittu omaisuus tai ettei puolisoilla ole avio-oikeutta tiettyihin saantoihin (lahjat, perinnöt) tai määrättyyn omaisuuteen (kesämökit, sukutilat). Samoin voidaan sopia, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen siinä tilanteessa, että avioero tulee vireille hakemuksen johdosta. Tällöin vain hakemuksenvarainen avioero on huomioitu avioehdossa ja kuolemantapauksessa toimitetaan ositus pääsäännön mukaan. Eri variaatioiden mukaiset mahdollisuudet ovat hyvin monimuotoiset ja hyvin usein avioehtosopimuksen kanssa laaditaan myös testamentti, joiden kahden asiakirjan yhteisillä määräyksillä on mahdollista saavuttaa osapuolten yhteistä tahtotilaa vastaava lopputulos.


Laadituttamalla avioehtosopimuksen ammattilaisella varmistuu siitä, että avioehtosopimus on yksilölliset tarpeet ja olosuhteet huomioonottava sekä muotomääräykset täyttävä kokonaisuus.


Kuten moni muukin asiakirja, myös avioehtosopimus on asiakirja, jonka vaikutuksia ei huomaa kuin vasta silloin, kuin avioliitto on jo päättynyt, joko avioeroon, purkautumiseen tai toisen puolison kuolemaan. Mikäli vasta tässä vaiheessa huomataan, että itse ilman asiantuntevaa apua laadittu asiakirja ei vastannutkaan sitä, mitä sen kuviteltiin vastaavan, on tehdyn asiakirjan muuttaminen vasta tässä vaiheessa auttamattomasti liian myöhäistä.

Myös seuraavat artikkelimme voisivat sinua kiinnostaa: