Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Herkulex.fi /

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on suositeltavaa kaikille aikuisikään ehtineille.


Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit jo ennalta valita itsellesi asioidesi hoitajan, jos sairastut vakavasti tai vammaudut siten, että et pysty asioitasi itsenäisesti hoitamaan

Edunvalvontavaltuutus sairauden tai tapaturman varalle

Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voit jo ennalta varautua tilanteeseen, jossa ei itse kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan tai henkilöäsi koskevia asioitaan. Iästä riippumatta kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi yllättävän sairauden tai onnettomuuden seurauksena tarvitsee toisen toimimaan puolestaan.

Toimintakyvyn rajoittumisen ei tarvitse olla lopullista, vaan edunvalvontavaltuutuksen määräykset tulevat sovellettavaksi myös tilanteessa, jossa olet tilapäisesti kykenemätön asioitasi hoitamaan. Kun toimintakyky palautuu, edunvalvontavaltuutetulle ei enään ole tarvetta. Edunvalvontavaltuutuksen laatimalla et menetä omia oikeuksiasi, eikä tehtyä edunvalvontavaltuutusta ei oteta käyttöön laisinkaan, mikäli säilytät toimintakykysi elämäsi loppuun saakka.


Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole laisinkaan tehty ja menetät toimintakykysi, mahdollisuutesi vaikuttaa siihen, kuka määrätään edunvalvojaksesi, ovat hyvin rajalliset. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on erinomainen turva tulevaisuuden varalle.

Itsemääräämisoikeutta holhouksen sijaan

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on itsemääräämisoikeuden käyttämistä. Edunvalvontavaltakirjan tekijä päättää itse kuka tai ketkä hänen asioitaan tarvittaessa hoitavat, missä laajuudessa asioita hoidetaan sekä miten valtuutettujen tulee asioita hoitaa. Valtuutukseen kirjattavin toimintaohjein asiat tulevat hoidetuksi valtuuttajan yksilöllisten määräysten ja toiveiden mukaisesti mahdollisimman helposti ja joutuisasti, mutta kuitenkin luotettavasti sekä ennen kaikkea valtuuttajan jo ennalta ilmoittamien ohjeiden mukaisesti.
Edunvalvontavaltuutuksessa annetaan yleensä mahdollisimman laajat valtuudet sekä taloudellisiin, että henkilöä koskeviin asioihin, mutta valtuutus voi olla myös rajattu eri tavoin. Valtuutuksella voidaan esimerkiksi mahdollistaa lahjojen antaminen, kiinteistön myynti tai perinnöstä luopuminen sekä määrätä valtuutetulle maksettavasta korvauksesta. Edunvalvontavaltuutusta voidaan käyttää myös osana perintöverosuunnittelua. Yrittäjälle edunvalvontavaltuutus on erittäin tärkeä keino varmistaa, että yrityksen asiat voidaan tarvittaessa hoitaa joutuisasti ja laajasti myös yrittäjän sairastumisen tai onnettomuudesta toipumisen aikana ja että yrityksen asioita tukee hoitamaan sellainen henkilö, jolla on riittävä tietotaito tehtävän hoitamiseen.
Edunvalvontavaltuutuksen laatimalla on mahdollista välttää sellaisen edunvalvojan määrääminen, jonka henkilöön ei etukäteen pysty vaikuttamaan. Lain perusteella määrätty edunvalvoja, omainen tai yleinen edunvalvoja, on sidottu holhoustoimilain lupamenettelyihin ja tilivelvollisuuteen, eikä päämiehen toiveita omaisuutensa hoitamisesta voida yhtä laajasti ottaa huomioon. Prosessi on hitaampi, joustamattomampi ja työläämpi.

Käyttökelpoinen vain oikein laadittuna

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, jos edunvalvontavaltuutuksen laatija menettää pääasiallisen toimintakykynsä ja Digi- ja väestötietovirasto saattaa edunvalvontavaltuutuksen voimaan. Edunvalvonnan edellytysten täyttyminen tarkistetaan hakemusvaiheessa. Tästä selvityksenä tulee esittää lääkärinlausunto, josta toimintakyvyn aleneminen käy ilmi.
Edunvalvontavaltuutusta koskevat tiukat muotovaatimukset, joita rikkova asiakirja on pätemätön. Usein valtuutuksen pätemättömyys huomataan vasta kun sen vahvistamiselle olisi tarvetta, jolloin on liian myöhäistä korjata virheitä tai laatia uutta valtuutusta.
Valtuutusta laadittaessa täytyy ottaa huomioon sen käytössä vastaan tulevat erilaiset tilanteet ja ennakoida mahdolliset ongelmat ja esteellisyydet. Asioiden hoidossa voi tulla vastaan esimerkiksi tilanteita, joissa läheiset ovat esteellisiä toimimaan edunvalvontavaltuutettuna. Näissä tilanteissa on tärkeää, että esteellisyys on ennakoitu nimeämällä myös perheen ulkopuolinen varavaltuutettu.


Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia aiheeseen perehtyneen asiantuntijan kanssa, jolloin lopputuloksena on kattava, yksilölliset olosuhteet ja toiveet huomioon ottava sekä muotovaatimukset täyttävä asiakirja.

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihimme