fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Luovutusvoitto ja verovapaa luovutus

Herkulex.fi /

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto (luovutusvoitto) on veronalaista pääomatuloa. Vuonna 2011 pääomatulon veroprosentti oli 28%. Vuonna 2012 ja 2013 veroprosentti on 30% ja 50 000 euron ylittävältä osuudelta 32%.

1. Oman asunnon myynnistä tai vaihtamisesta saatu voitto on verovapaata tuloa, jos:

  • olet omistanut luovutettavan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka rakennuksen vähintään kaksi vuotta ja
  • olet käyttänyt huoneistoa tai rakennusta omistusaikanasi ennen luovutusta yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheesi vakituisena asuntona.

Omistusaika lasketaan yleensä ostosopimuksen tekemisestä luovutussopimuksen tekemiseen. Ratkaiseva on yleensä lopullisen kauppakirjan allekirjoitusajankohta. Jos asunto on saatu perintönä, omistusaika lasketaan perittävän kuolemasta.

Jos asunto on saatu osituksessa, verovapauden edellyttämä omistusaika lasketaan ositusta edeltäneestä omistajanvaihdoksesta. Asumisaika lasketaan siitä, kun asunnon osituksessa saanut henkilö on näin laskettavana omistusaikana alkanut käyttää luovutettavaa asuntoa omana vakituisena asuntonaan.

Myös luovutetun rakennuksen rakennuspaikasta saatu voitto on verovapaata. Kaavoitetulla alueella tämä koskee kaavan mukaista tonttia tai rakennuspaikkaa ja muualla rakennuspaikkaa 10 000m2:iin asti.

Jos huoneistosta tai rakennuksesta on alle puolet ollut omana tai perheesi vakituisena asuntona, luovutusvoitosta on verovapaata vain tätä käyttöä vastaava osa.

Jos luovutetulla rakennuksella tai huoneistolla on ollut useampia omistajia, kunkin saaman voiton verovapaus ratkaistaan erikseen edellä mainittujen edellytysten perusteella.

2. Asumisoikeuden luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa samoin edellytyksin kuin oman asunnon luovutusvoitto.

3. Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa, jos

  • omaisuus on ollut verovelvollisen omassa tai hänen perheensä käytössä ja verovuoden aikana saadut luovutusvoitot ovat yhteensä enintään 5000 euroa. Tämän määrän ylittävä osa on veronalaista tuloa.

Autoja ja veneitä sekä arvokkaita tauluja ja taide-esineitä tai muita sijoituskohteita ei pidetä tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvina. Niistä saadut luovutusvoitot ovat kokonaan veronalaista tuloa.

4. Pienet luovutusvoitot. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.

Säännös ei koske tavanomaisen koti-irtaimiston ja siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia (esimerkiksi yksityiskäytössä olevan auton luovutusta). Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon tällaisia luovutuksia, eikä myöskään sellaisen omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on erikseen säädetty verovapaaksi (esimerkiksi oman vakituisen asunnon verovapaata myyntiä).

5. Luonnonsuojelualueeksi luovutetusta kiinteistöstä saatu voitto ei ole veronalaista tuloa siltä osin, kuin kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön.

Verovuodesta 2010 alkaen myynnistä tai muusta luovutuksesta saatu voitto ei myöskään ole veronalaista tuloa, jos luovutetaan kiinteää omaisuutta valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi.

6. Maa- ja metsätalouden sekä muun yrityksen sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi eräät lähiomaisten väliset luovutukset ovat verovapaita.

Näistä ja muista yritysten luovutuksista saa tarkempia tietoja verotoimistosta.

Lähde: Verohallinto

Linkki verottajan lomakkeeseen, luovutusvoiton tai tappion ilmoittaminen

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: