Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kiinteistön myyminen kuolinpesän toimitusjaossa

Herkulex.fi /

Perintökaaren 23 luvun 1 § 1 momentin mukaan kun pesä on selvitetty, jokaisella sen osakkaalla on oikeus vaatia jakoa.

Käytännössä jako tulee useimmiten esille siinä vaiheessa, kun perunkirjoitus on toimitettu ja tiedossa olevat velat on maksettu.  Tätä ennen jakoa ei käytännössä tulekaan toimittaa, koska perinnönjakoa tai ositusta ei saa perintökaaren 21 luvun 6 § mukaan toimittaa ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu tai niistä on asetettu maksun turvaava takaus tai muu vakuus.

Perintökaaren 23 luvun 3 § 1 momentin mukaan osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla sopimusjakona.

Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaon sisällöstä, yksi tai useampi osakas voi vaatia käräjäoikeutta määräämään pesänjakajan suorittamaan jaon, jolloin kyseessä on toimitusjako. Pesänjakajan määräämistä koskevaa hakemusta ei voi tehdä ennen perunkirjoituksen loppuunsaattamista.¹

Toisinaan kuolinpesään sisältyvän kiinteistön tai kiinteistöjen jakaminen saattaa osoittautua haastavaksi.

Osakkailla voi olla toisistaan poikkeavia käsityksiä kiinteän omaisuuden arvosta ja varsinkin silloin, jos perunkirjan toimittamisen ja perinnönjaon välillä on kulunut kulut aikaa, kiinteistön arvo on saattanut muuttua huomattavastikin kiinteistön arvostuksesta perukirjassa.  Joskus arvostus tuottaa ongelmia siitäkin huolimatta, että yksi tai useampi kiinteistövälittäjä on arvioinut kohteen. Osakkaiden erimielisyydet voivat liittyä myös esimerkiksi kiinteän omaisuuden käyttötarkoitukseen ja sen jakamiseen osakkaiden kesken. Jaon kannalta tilanne on erityisen hankala silloin, kun kukaan osakkaista ei halua vapaaehtoisesti kiinteää omaisuutta perintöosuuteensa ja kiinteän omaisuuden määrääminen murto-osin pesänosakkaille ei ole tarkoituksenmukaista osakkaiden tulehtuneiden välien takia.²

Perintökaaren 23 luvun 8 § 2 momentin mukaan jollei jakoa saada muutoin toimitetuksi, voi oikeus pesänjakajan esityksestä määrätä, että tietty omaisuus tai tarvittaessa pesän koko omaisuus on pesänjakajan toimesta myytävä.

Pesänjakajalla on aloitevalta myyntiluvan hakemiseen.

Kuolinpesän osakas tai osakasryhmittymä ei voi hakea myyntilupaa ohi pesänjakajan.³ Pesänjakajalle myyntiluvan hakemisesta aiheutuneet kulut on katettava perinnönjakokuluina kuolinpesän varoista.⁴ Pesänjakajalla on todistustaakka siitä, että jakoa ei saada toimitetuksi ilman myyntiluvan saamista. Jos pesänjakajalle myönnetään lupa myydä kuolinpesään kuuluvaa kiinteää omaisuutta, jakaja saa valita parhaan myyntitavan ja – ajankohdan sekä hinnan, jolla kiinteistö myydään. Tuomioistuin ei voi antaa pesänjakajalle ohjeita myyntitavasta.⁵

Myyntiluvan hakeminen käräjäoikeudesta on usein pitkä prosessi ja se aiheuttaa kuolinpesälle kustannuksia. Osakkaiden kannattaisikin pyrkiä ratkaisemaan sovinnollisesti kiinteän omaisuuden jakamiseen liittyvät seikat. Monesti kustannustehokkainta on myydä kiinteä omaisuus ja jakaa myynnistä saadut varat osakkaille heidän osuuksiensa mukaisessa suhteessa.

¹ Aulis Aarni ja Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus I, perintöoikeus, s. 1221, PK 4  § 1 mom.
² Ks. esim. KKO 1993:109 ja KKO 2011:94
³ Aulis Aarni ja Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus I, perintöoikeus, s. 1311
⁴ Aulis Aarni ja Urpo Kangas: Suomen jäämistöoikeus I, perintöoikeus, s. 1319
⁵ KKO 1980-II-41v

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: