Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Rakennusurakan virhe ja kuluttajansuoja

Herkulex.fi /

Miten pitäisi toimia tilaajana, kun urakoitsijan tekemässä remontissa on virhe?

Hyvin suunniteltu ja onnistunut remontti lähtee liikkeelle urakan kilpailuttamisesta ja urakoitsijan valinnasta. Valitettavan usein etenkään pienemmistä remonteista ei käytännössä tehdä kirjallisia sopimuksia, vaikka tämä olisi ennen kaikkea tilaajan oman edun mukaista. Varsinkin riitatilanteessa kirjallisesta sopimuksesta on huomattavasti helpompaa tarkistaa, mitä on sovittu, mihin hintaan ja mikä on ollut toimitusaika. Usein urakoitsijat käyttävät myös omia vakiosopimusehtojaan, jolloin tilaajan on syytä käydä ehdot huolella läpi ja kääntyä tarvittaessa asiantuntijan puoleen.

Vaikka tilaaja omalta osaltaan toimisi kaikin puolin huolellisesti, voi remonteissa ilmetä virheitä. Kyse voi olla esimerkiksi rakennusvirheestä taikka siitä, ettei urakan lopputulos muutoin vastaa sovittua.

Yksityisen kuluttajan ammattiurakoitsijalla teettämiä remontteja säännellään kuluttajansuojalaissa, olipa sitten kyse suuresta ja kalliista peruskorjauksesta tai pienemmästä pintaremontista. Kuluttajansuojalaki on pääsääntöisesti kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta. Kuluttaja voi tällöin vedota lakiin, vaikka osapuolten kesken olisi sovittu muusta.

Älä viivyttele, vaan reklamoi heti!

Jos urakoitsijan suorituksessa ilmenee virhe, on tilaajan tärkeää reagoida nopeasti ja tehdä kirjallinen reklamaatio urakoitsijalle viivyttelemättä. Kuluttajan tulee tarkastaa urakan lopputulos aina huolellisesti urakan valmistuttua. Mikäli virheitä havaitaan jo urakan aikana, tulee näistäkin ilmoittaa urakoitsijalle viipymättä.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullisen ajan käsite on tulkinnanvarainen ja riippuu jossakin määrin myös tapauksesta. Reklamaatiossa kannattaakin olla ripeä, jotta ei menetä oikeuksiaan vaatia urakoitsijaa vastuuseen.

On myös hyvä tiedostaa, että reklamaatioaika voi kulua silloinkin, kun kuluttaja ei vielä tiedä virheestä, jos hänen olisi huolellisena henkilönä kuitenkin pitänyt se jo havaita. Mikäli kuluttaja epäilee urakan jälkeä, muttei ole varma onko kyseessä virhe, voi olla viisasta hankkia mahdollisimman pian ulkopuolinen asiantuntija katsomaan urakan lopputulosta ja kertomaan oman näkemyksensä.

Reklamaatiossa tulee yksilöidä urakan virheet, eli mahdollisimman tarkasti kuvata, millä tapaa virhe ilmenee. Tarvittaessa reklamaatiota voi myös täydentää myöhemmin, mikäli virheitä esimerkiksi paljastuu vaiheittain.

Oikeus pidättyä maksusta

Virhetilanteessa tilaajalla on oikeus pidättyä urakkahinnan maksusta, paitsi jos jäljellä oleva urakkahinta ylittää ne vaatimukset, joihin tilaajalla virheen perusteella olisi oikeus. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta virheen oikaisua. Urakoitsijalla on myös oma-aloitteisesti oikeus korjata virhe. Lähtökohta on, että urakoitsija saa yrittää virheen oikaisua, jos hän virheilmoituksen jälkeen viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta. Tilaaja saa kieltäytyä myös, jos hänellä on siihen muu erityinen syy.

Mikäli virheen oikaisu ei tule kyseeseen, tilaajalla voi olla oikeus vaatia hinnanalennusta taikka viime kädessä sopimuksen purkua. Hinnanalennuksen on vastattava virhettä. Yleensä hinnanalennuksen määrittelyssä käytetään apuna virheen korjauskustannuksia.

Jos kauppa puretaan, suoritukset palautetaan puolin ja toisin. Remonteissa ongelma on, että tilaaja ei voi yleensä palauttaa tehtyä remonttia. Siltä osin, kuin remontti on tehty, tilaaja voikin purkaa sopimuksen vain, jos muuta seuraamusta ei hänen kannaltaan voida pitää kohtuullisena. Suorituksesta, jota ei voida palauttaa, tilaajan on suoritettava urakoitsijalle sen arvoa vastaava korvaus.

Tilaajalla voi olla myös oikeus vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Välillisistä vahingoista urakoitsija on vastuussa vain, mikäli virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puoleltaan.

Jos urakoitsijan kanssa tulee riitaa, eikä asia ratkea sovinnollisesti, on tilaajan suositeltavaa kääntyä lainoppineen asiantuntijan puoleen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme: