Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen

Herkulex.fi /

Asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia 4 luvun säännöksiä sovelletaan kun:

1) perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai 2) elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.

Asuntokauppalain 1 luvun 5 §:n mukaan rakentamisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön uuden tai uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla korjausrakennetun rakennuksen taikka yhteisölle myöhemmin lisää rakennettavien uusien asuinhuoneistojen valmistumista.

Mitä tarkoittaa perustajaosakas?

Asuntokauppalain 1 luvun 4 §:n mukaan perustajaosakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka merkitsee tai muuten omistaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana.
Perustajaosakkaan asema on siten laissa sidottu yhtiön osakkeiden omistamiseen rakentamisvaiheen aikana. Perustajaosakkaana ei kuitenkaan pidetä sellaista, joka on luovuttanut omistusoikeuden yhteisöosuuteen ennen kuin yhteisön osuuksia on ryhdytty tarjoamaan kuluttajan ostettaviksi eikä kuluttajaa, joka on luovutuksen nojalla saanut omistusoikeuden yhteisöosuuteen ennen rakentamisvaiheen päättymistä, ellei saateta todennäköiseksi, että luovutuksensaaja toimii luovuttajan välikätenä. Perustajaosakkaana ei myöskään pidetä luonnollista henkilöä, joka on merkinnyt yhteisöosuuden ennen rakentamisvaiheen päättymistä tarkoituksenaan hankkia asuinhuoneisto itselleen tai perheenjäsenelleen.

Mitä tarkoitetaan uudisrakentamiseen verrattavalla rakentamisella?

Ratkaisussa KKO 2016:22 korkein oikeus on ottanut kantaa uudisrakentamiseen verrattavaan peruskorjaamiseen seuraavalla tavalla. Korkein oikeus toteaa, että muun muassa rakennuksen ikä, rakentamistapa ja aikaisemmat korjaukset vaikuttavat siihen, mitkä toimet ovat tarpeen rakennuksen saattamiseksi uudisrakentamiseen verrattavaan tasoon. Korkein oikeus on myös katsonut, että olennaisia ovat nimenomaan rakennuksen ajanmukaisuuteen ja tulevaan käyttöikään vaikuttavat korjaukset ja parannukset. Arvio tulee tehdä kussakin tapauksessa kokonaisharkinnan perusteella.

Merkitystä on myös myyjän markkinoinnissa antamilla tiedoilla. Korkeimman oikeuden mukaan uuden asunnon kaupasta voi olla kysymys silloin, kun myyjä on toteuttanut omistamassaan asunto-osakeyhtiössä niin laajan ja perusteellisen korjauksen, että ostaja on ostopäätöstä tehdessään voinut perustellusti olettaa, ettei yhtiössä ole pitkään aikaan odotettavissa rakennusteknisesti tai taloudellisesti merkittäviä korjaustarpeita.

Mikä merkitys rakentajan vastuun kannalta?

Edellä mainitulla on se merkitys, että uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla peruskorjatun asunnon hankkinut voi esittää vaatimuksia perustajaosakasta kohtaan asuntokauppalain 4 luvun uuden asunnon kauppaa koskevien säännösten mukaan. Lisäksi Asuntokauppalain 5 luvun 3 §:n mukaan asunnon ostajalla on oikeus vedota asunnon virhettä koskeviin 4 luvun säännöksiin suhteessa 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun asunnon myyjään (asunnon ensimmäinen myyjä), vaikka hän olisi ostanut asunnon kolmannelta henkilöltä.

Seuraa meitä ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellisissa asioissa:

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedInissä

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: