Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Hyvä kuntotarkastaja tarvitsee asiantuntevuuden lisäksi ammattietiikan

Herkulex.fi /

Asuntokaupassa sekä ostajan että myyjän oikeusturva saattaa joutua koetukselle kaupan teon jälkeen ilmenneiden kosteusvaurioiden ja terveyshaittojen johdosta. Taloja ei katsasteta säännöllisesti – autot sen sijaan vuosittain, vaikka niiden arvo on vain kymmenesosa talojen arvosta. Talon kunto voi siis olla melkein mitä tahansa ja ilman asianmukaista kunnon selvittämistä riskit huonoon asuntokauppaan ovat suuret. Ei ole siis aivan sama, kuka talon kaupan yhteydessä tarkastaa ja miten.

KH-kortin noudattaminen

Asuntokaupan yhteydessä tehtävään kuntotarkastukseen on olemassa oma selkeä Suoritusohjeensa KH-kortistossa (KH 90-00394), jota noudattamalla talon kunto selviää kaupan osapuolille.

Kuntotarkastajille on olemassa oma Asuntokaupan Kuntotarkastajan tutkinto. AKK-järjestelmää ja tarkastajien pätevyyksiä valvoo rakennus- ja kiinteistöalan liittojen ja yhdistysten omistama FISE Oy.

Suoritusohjeesta ja pätevyyksistä huolimatta kumpikaan ei ole pakollista, jotta joku voi toimia kuntotarkastajana ja suorittaa talon kuntotarkastuksen osto- ja myyntitilanteessa.

Asianmukaisessa kuntotarkastuksessa noudatetaan edellä mainittua suoritusohjetta ja tarkastuksen suorittaa AKK-pätevä henkilö. Myös kiinteistönvälittäjille laadittu Hyvä Välitystapa edellyttää, että asuntokaupan yhteydessä suositeltava kuntotarkastus laaditaan KH-kortin ohjeen mukaan ja, että kuntotarkastusta suositellaan teetettäväksi aina kiinteistön kaupan yhteydessä.

Mikäli tarkastaja ei etukäteen sitoudu ohjetta noudattamaan, on hyvin hankalaa jälkikäteen saada häntä vastuuseen, koska hänen suoritustaan ei voida verrata ohjeeseen. Siksi onkin erityisen tärkeää selvittää tarkastajan pätevyys etukäteen ja laatia kirjallinen sopimus tarkastuksen sisällöstä. Mikäli kuntotarkastaja ei ilmoita noudattavansa suoritusohjetta vaan suorittaa kuntotarkastuksen esimerkiksi sitä soveltaen, on tilaajan syytä huolestua ja vaihtaa pätevään kuntotarkastajaan. Pätevä kuntotarkastaja tekee kuntotarkastuksen suoritusohjetta noudattaen.

Objektiivisuus

Rakstystems Insinööritoimisto Oy:n toimitusjohtaja Marko Malmivaara painottaa, että ’ammattitaidon lisäksi tärkeintä on kuntotarkastajan ehdoton puolueettomuus’.

’Rakennusta ja sen ominaisuuksia arvioidaan samalla tavalla riippumatta siitä, kuka tilaaja on. Tarkastukseen ei saa vaikuttaa tarkastuksessa läsnä olevien henkilöiden mielipiteet tai luulot vaan asiantuntijan tulee olla myös tässä suhteessa ammattilainen’, jatkaa Malmivaara.

Intohimo alaan, rakennusfysiikkaan ja itsensä kehittämiseen

Hyvä kuntotarkastaja on edellisten ominaisuuksiensa lisäksi intohimoinen työssään. Hänellä on esimerkiksi peruskoulutus rakennusalalta, yleensä rakennusinsinööri tai -mestari. Hän perehtyy jatkuvasti uudistuviin normistoihin, hän kouluttautuu säännöllisesti ja ylläpitää osaamistaan. Hän on perehtynyt rakennusfysiikkaan ja sisäilmatutkimuksiin sekä rakennuksen terveyshaittoihin.

Rautaisen ammattitaidon lisäksi hyvän kuntotarkastajan tulee osata selittää asiat kuluttajalle siten, että asiat tulee selkeästi ymmärretyksi.

Kokemus ja varovaisuus

Hyvällä kuntotarkastajalla on yli viiden vuoden kokemus alalta, erityisesti kosteus- ja homevaurioiden arviointi-, tutkimus- ja tarkastustehtävissä hankittua kokemusta.

Hyvä kuntotarkastaja osaa paikan päällä myös varoa vääriä johtopäätöksiä ja punnitsee tarkkaan mitä havaintojen perusteella voidaan sanoa ja kirjoittaa. Erityisen tärkeää on tuottaa tavallista kuluttajaa palvelevaa sisältöä.

’Hyvä kuntotarkastaja varmistaa, että kaupan osapuolet – niin myyjä, ostaja kuin välittäjäkin – ymmärtävät todella, mitä raporttiin on kirjoitettu’, täsmentää Malmivaara.

Kokemus ja tietynlainen varovaisuus antavat pohjan tarkastusraportille, joka ottaa kantaa selkeästi, mutta jossa ei ole perusteettomia johtopäätöksiä.

Kantaa vastuun

Kuntotarkastaja vastaa tekemästään tarkastuksesta kuluttajalle kuluttajansuojalain 8 § mukaisesti. Vastuuta ei voi rajata palkkion määrään. Tarkastaja vastaa siitä, että tarkastus tehdään sopimuksen mukaisesti ja ammattitaitoisesti sekä Suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastaja vastaa tietysti myös siitä, että hänen tekemänsä havainnot ja johtopäätökset sekä antamat toimenpidesuositukset ovat ammattimaisesti perusteltuja ja oikeita sekä ammattietiikan mukaisia.

Mikäli todetaan, että tarkastaja on tehnyt virheen, vastaa hän niistä vahingoista joita vaurion havaitsematta jättäminen tai ns. väärä hälytys on aiheuttanut tilaajalle. Tarkastaja ei vastaa vaurion korjauskustannuksista, vaan niistä vahingoista, joita vaurion tai puutteen havaitsematta jättäminen tai ilman perusteltua syytä tehty vääräksi osoittautuva toimenpidekehotus on tilaajalle aiheuttanut. Tarkastajan vastuu ei tietenkään poista asuntokauppalain tai maakaaren mukaisia ostajan ja myyjän välisiä vastuita.

Hyvällä kuntotarkastajalla on vastuuvakuutus, jossa korvaukset ovat vahinkotapauksessa yli palkkion määrän. Kuluttajan kannalta tämä on erittäin tärkeää, sillä kuntotarkastuksen hinta on tavallisesti alle 2 000 €, mutta vahingot taloissa vaativat suurempia taloudellisia satsauksia.

Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Suomen suurimpana kuntotarkastusyhtiönä Raksystems on tehnyt yli 100 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitellut ja valvonut satoja peruskorjaushankkeita. Raksystems tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistetaan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja terveellinen elinympäristö. Raksystems toimii aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

Raksystems on Herkulex.fi:n yhteistyökumppani. Raksystemsin sivut löydät osoitteesta: https://www.raksystems.fi/fi

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: