Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Homekoiratutkimus – mikä se on ja milloin sitä voidaan käyttää ?

Herkulex.fi /

Rakennuksen sisäilmaongelmia voidaan selvittää monin eri tutkimusmenetelmin. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mistä tutkimukset kannattaisi aloittaa. Homekoira on tehokas ja lahjomaton homeiden paljastaja ja homekoiratutkimus voikin olla korvaamaton apu sisäilmaongelmien selvittämisessä.

Epäily rakennuksen homeongelmista voi syntyä monin eri tavoin.  Se voi johtua esimerkiksi silmin havaittavasta kosteusvauriosta, ihmisten oireilusta tai poikkeavasta hajusta. Usein outoa hajua sanotaan “mummolan” tai maakellarin hajuksi, jolloin valitettavan usein kyseessä on todellisuudessa homeen haju. Ihmisten oireilun arviointi puolestaan on vaikeampaa, sillä homeen aiheuttamat oireet voivat olla hyvin moninaisia ja samoja oireita voivat aiheuttaa monet muutkin taustatekijät. Terveys on kuitenkin ihmiselle kaikkein tärkein asia, joten epäilyjen herätessä on asiaa syytä ryhtyä tutkimaan.

Usein sisäilmaongelmaa epäiltäessä asian selvittämistä hankaloittaa se, ettei kosteusvaurioista näy mitään ulkoisia merkkejä. Tällöin toimivaksi osoittautunut keino on aloittaa tutkimuksen hankkimalla paikalle homekoira. Koulutettu koira kykenee haistamaan sille opetetut kosteusvauriomikrobit usein syvältäkin rakenteista, mistä niiden kaasumaiset aineenvaihduntatuotteet ja hajut voivat päästä sisäilmaan mm. erilaisten rakenteiden epätiiveyskohtien kautta.

Homekoiratutkimuksen etuina moniin muihin tutkimusmenetelmiin nähden on muun muassa sen nopeus, luotettavuus ja helppous. Homekoiratutkimuksen tuloksen saa välittömästi ja erityisenä etuna on se, ettei tutkittavan kohteen rakenteita tarvitse rikkoa taikka purkaa, kertoo Homekoiraohjaaja Raija Gärding Homenokka Ky:stä.

– Ilman homekoiran tekemiä ilmaisuja voi ongelmien lähteen selvittämien olla ”hakuammuntaa” ja rakenteita jouduttaisiin usein rikkomaan sellaisistakin paikoista, joissa ei ole mitään ongelmaa. Homekoiran avulla voidaan mahdolliset lisätutkimus- ja korjaustoimenpiteet kohdentaa oikeisiin kohtiin ja näin vältyttyä turhilta ja kalliilta ylimääräisiltä purkutöiltä.

Miten luotettavana homekoiratutkimusta voidaan pitää?

– Koulutettu homekoira on lahjomaton ja kykenee aistimaan sille opetetut hajut tarkasti ja luotettavasti, olipa sitten kyse sädesienistä, aktiivisista mikrobikasvustoista tai jo kuivuneista homeista. Koira toimii tehtävässään itsenäisesti, muttei kuitenkaan yksin. Koira tarvitsee työparikseen myös koulutetun homekoiraohjaajan, ja näiden välinen yhteistyö on erittäin tärkeässä asemassa. Hyvä homekoiraohjaaja on asiaan kuuluvan koulutuksen ohella taitava tulkitsemaan koiriaan, niiden tekemiä ilmaisuja ja käyttäytymistä muutoinkin. Kun nämä asiat ovat kunnossa, voidaan homekoiratutkimusta pitää erittäin luotettavana tutkimusmenetelmänä, kertoo Gärding.

Huomioon tulee ottaa, että Homekoira ei ole rakennustekniikan asiantuntija eikä Koira kykene esimerkiksi arviomaan sitä, johtuuko sen havaitsema haju rakennusvirheestä vai tuleeko hajua sisäilmaan esimerkiksi rakennuksen alla olevasta maaperästä ilmavuotojen kautta. Koiran tehdessä ilmaisuja onkin välttämätöntä, että rakennustekniikkaa ymmärtävä ohjaaja tai erillinen rakennustekninen asiantuntija tekee arvion mahdollisista jatkotutkimus- ja korjaustarpeista. Homekoiratutkimuksesta ja siitä laaditusta raportista voi tällöin olla korvaamaton apu jatkotoimenpiteitä arvioitaessa, ja raportti kannattaakin aina luovuttaa toimenpiteitä suunnittelevalle asiantuntijalle, vaikkei tämä sitä erikseen huomaisi tiedustella.

Homekoiratutkimuksen teettämisen ei tarvitse aina liittyä epäilyyn rakenteissa piilevistä ongelmista. Viisas ja kiinteistöstään hyvää huolta pitävä osaa ennakoida.

– Homekoiratutkimusta voidaan käyttää silloinkin, kun mitään konkreettista vaurioepäilyä taikka ongelmakohtaa ei ole tiedossa. Esimerkiksi asuntonsa myyntiä suunnittelevat haluavat toisinaan varmistaa kaiken olevan kunnossa ja teettävät homekoiratutkimuksen jo ennen myyntitoimenpiteisiin ryhtymistä välttyäkseen myöhemmiltä kaupan jälkeisiltä harmeilta ja riitaisuuksilta.

Tällaista ennakointia voidaan pitää hyvin järkevänä. Mikäli koira tekee mikrobivaurioihin viittaavia ilmaisuja kohteessa, voi myyjä selvittää niiden syyn ja suorittaa mahdolliset korjaustoimenpiteetkin jo ennen kohteen myyntiä. Tällä tavoin myyjä voi säästää huomattavia summia ja välttyä ikäviltä riitaisuuksilta, joita lähes väistämättä seuraa kohteen paljastuessa vaurioituneeksi kaupan teon jälkeen. Toisaalta mikäli koirat eivät ilmaisuja tee, on vaurioiden löytyminen kaupan jälkeen jokseenkin epätodennäköistä, ja myyjä saavuttaa mielenrauhan. Vaikka myyntiaikeita ei olisikaan, voi rakennuksen kunnon selvittämiseksi tehty homekoiratutkimus paljastaa piilossa kehittyvät vauriot ja säästää omistajan laajemmalta remontilta, kun piilevään ongelmaan kyetään puuttumaan ajoissa. Muutaman sadan euron kustannusta homekoiratutkimuksesta voidaan siis pitää tässäkin mielessä asunnon omistajalle järkevänä investointina.

– Homekoiralla voidaan tutkia asuinkiinteistöjen ja asuntojen ohella muitakin tiloja, joissa on mahdollisuus altistua homeille. Työpaikoilla vietetään paljon aikaa, kuten myös monissa julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa. Joskus koirien avulla on selvitetty myös esimerkiksi linja-auton vaurioita tilanteessa, jossa epäiltiin ajoneuvon rakenteissa olleen hometta. Jos homeiden hajuja on sisätiloissa, koira kyllä löytää ne lähes poikkeuksetta.

Mitä homekoiratutkimuksen tilaavan tulisi ottaa huomioon ennen tutkimusta?

– Hyvin koulutettu koira on motivoitunut etsimiensä hajujen paikallistamiseen ja kykenee sietämään myös normaaleja häiriötekijöitä. Mikäli asunnossa on muita eläimiä, olisi ne kuitenkin hyvä viedä pois ennen tutkimusta. Koirille tulee lisäksi tehdä riittävästi tilaa eritoten seinien vierustoille, jotta tutkimuksesta saadaan kaikki hyöty irti. Homekoirayrittäjä lähettää tilaajalle aina etukäteen ohjeet, mitä toimenpiteitä tulisi tehdä ennen homekoiran tuloa, päättää Gärding.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme:

Asuntokaupan jälkeen kaupan kohteesta löytyy virhe, miten menetellä

Reklamaatio on ostajan velvollisuus ja myyjän oikeus

Miten toimin, jos epäilen asuvani hometalossa?

Terveydensuojeluviranomaisen rooli asumisterveyttä koskevissa asioissa

Hyvä kuntotarkastus -mitä huomioon jo tilausta tehtäessä?

Vanhojen pientalojen ongelmat