fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Sähköiset panttikirjat ja kiinnitysten hakeminen

Herkulex.fi /

Sähköisellä panttikirjalla tarkoitetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää panttikirjasta ja sen saajasta. Miten tulee menetellä, jos panttikirja on edelleen paperisena? Miten uusia panttikirjoja haetaan tai jo olemassa olevia siirretään? Mistä voin tarkistaa, onko panttikirja sähköisessä muodossa?

Kirjallisten panttikirjojen muuttaminen sähköisiksi panttikirjoiksi

Päivämäärästä 1.7.2017 alkaen uusista kiinnityksistä ei ole enää annettu kirjallisia panttikirjoja vaan kaikki uudet panttikirjat on annettu vain sähköisinä.

Päivämäärästä 1.1.2020 alkaen kirjallisia panttikirjoja ei ole enään voinut käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun otetaan uutta lainaa ja panttikirja pantataan velkojalle lainan maksamisen vakuudeksi, ei voida enään käyttää kirjallista panttikirjaa, vaan kirjallinen panttikirja on muutettava ensin sähköiseksi.

Kiinteistön omistajan on siten haettava kirjallisten panttikirjojen muuttamista sähköisiksi tai vaihtoehtoisesti hänen tulee hakea kokonaan uusien kiinnitysten vahvistamista, joista annetaan sähköiset panttikirjat.

Kirjallisten panttikirjojen muuttamista sähköiseksi voi hakea se, joka on kirjallisen panttikirjan haltija. Jos kirjallinen panttikirja ei ole velan vakuutena, on kirjallinen panttikirja kiinteistön omistajan hallussa ja omistaja voi siten hakea kirjallisen panttikirjan muuttamista sähköiseksi. Mikäli kiinteistö on yhteisomistuksessa eikä panttikirja ole velan vakuutena, tulee kaikkien yhteisomistajien yhdessä hakea kirjallisen panttikirjan muuttamista sähköiseksi.

Kirjallisen panttikirjan muuttamista sähköiseksi voi hakea Maanmittauslaitoksen valmiilla hakemuslomakkeella ”Hakemus panttikirjan muodon muuttamiseksi”. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kohde eli yksilöidä kiinteistö tai vuokraoikeus (kiinteistötunnus tai laitostunnus). Hakemuksessa tulee yksilöidä kirjalliset panttikirjat, jotka halutaan muuttaa sähköisiksi. Hakemukseen tulee merkitä sähköisen panttikirjan saaja (eli esim. velkoja, jolle panttikirja pantataan velan vakuudeksi) sekä hakijan ja mahdollisen asiamiehen tiedot. Hakemuksen voit toimittaa Maanmittauslaitokselle joko sähköpostitse tai postitse.  Sähköiseen muotoon muunnettava kirjallinen panttikirja tulee alkuperäisenä toimittaa Maanmittauslaitokselle postitse. Maanmittauslaitos perii hakemuksen käsittelystä maksun.

Kun Maanmittauslaitos on käsitellyt hakemuksen ja muuntanut kirjallisen panttikirjan sähköiseksi, kirjallinen panttikirja mitätöityy, eikä sitä voi enää sen jälkeen käyttää.

Mikäli kirjallinen panttikirja on ollut pantattuna velkojen vakuudeksi eli panttikirja on velkojan eli esim. pankin hallussa, on panttikirja jo todennäköisesti muutettu sähköiseksi. Kirjallisten panttikirjojen muuntaminen sähköisiksi panttikirjoiksi on alkanut jo vuonna 2017. Sen, onko panttikirja jo muutettu sähköiseksi, voi tarkistaa tilaamalla kiinteistöstä rasitustodistuksen tai oman kiinteistösi osalta katsoa tiedon Maanmittauslaitoksen Kiinteistönvaihdannan palvelusta.

Miten uusia kiinnityksiä haetaan?

Uusia kiinnityksiä haetaan sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämän Kiinteistövaihdannan palvelun kautta täyttämällä sähköinen hakemuslomake. Palveluun voi kirjautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai Väestörekisterikeskuksen myöntämällä sähköisellä henkilökortilla.

Uusia kiinnityksiä on mahdollista hakea myös perinteisellä menetelmällä eli käyttäen paperista hakemuslomaketta, joka tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle joko sähköpostitse tai postitse.

Kiinnitystä voi hakea lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkitty kiinteistön omistaja. Omistaja voi myös antaa sähköisessä palvelussa valtakirjan kiinnityshakemuksen tekemiseen. Kiinnitystä voi hakea myös kiinteistön ostaja samalla kun hän hakee kiinteistön lainhuudatusta. Mikäli uusia kiinnityksiä haetaan paperisella hakemuslomakkeella, myös valtuutus voidaan antaa perinteisesti paperilla olevana valtakirjana.

Kiinnityshakemuksessa tulee yksilöidä kiinnityksen kohde eli ilmoittaa kiinteistötunnus (koskeeko kiinteistöä, määräosaa, määräalaa, vuokraoikeutta), kiinnityksen rahamäärä ja numerojärjestyksen mukainen etusijajärjestys, määräys sähköisen panttikirjan saajaksi, hakijan tiedot, mahdollisen asiamiehen tiedot.

Kun kiinnityshakemus on käsitelty ja ratkaistu Maanmittauslaitoksella ja sähköinen panttikirja annettu eli merkintä tehty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, tulee tästä ilmoitus kiinnityksen hakijalle, mutta hakija ei enää saa mitään kirjallista panttikirjaa, vaan sähköisestä panttikirjasta tehdään merkintä rekisteriin. 

Miten haen sähköisen panttikirjan siirtoa?

Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Kiinteistövaihdannan Palvelussa voit hakea myös sähköisen panttikirjan siirtoa. Siirtoa voi hakea myös perinteisesti eli kirjallisella siirtohakemuslomakkeella.

Siirto tulee tehtäväksi esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, kun panttikirja siirretään myyjän pankista ostajan pankille ostajan lainan vakuudeksi. Tätä siirtoa voi hakea vain se, joka on viimeksi kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi. Eli jos panttikirjan saajaksi on merkitty myyjän pankki, on myyjän pankin tehtävä hakemus panttikirjan siirtämiseksi ostajan pankille. Mikäli panttikirja ei ole pantattuna ja saajaksi merkitty kiinteistön omistaja, on kiinteistön omistajan haettava panttikirjan siirtoa. Saajakirjauksen omaava taho voi siten olla omistaja, velkoja tai kolmas, jolla on sähköisen panttikirjan saajakirjaus nimissään.

Sähköisen panttikirjan siirron hakemiseksi voidaan antaa myös valtakirja Kiinteistövaihdannan Palvelussa. Valtuuttajana on tuolloin se, joka on viimeksi kirjattu panttikirjan haltijaksi rekisteriin.

Mistä saan tiedon kiinteistööni kohdistuvista kiinnityksistä ja sähköisen panttikirjan saajatiedoista?

Maanmittauslaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta voit katsoa omistamasi kiinteistön tai vuokraoikeuden tiedot sekä niihin kohdistuvat kiinnitykset ja sähköisten panttikirjojen saajatiedot. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai Väestörekisterikeskuksen myöntämällä sähköisellä henkilökortilla.

Palvelun kautta voit tilata myös kaikkiin kiinteistöihin liittyviä otteita ja todistuksia kuten rasitustodistuksen, josta ilmenevät kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset sekä sähköisten panttikirjojen saajatiedot. Voit tilata myös lainhuutotodistuksen, josta ilmenee kiinteistön omistajatiedot. Näitä todistuksia tarvitset esim. silloin kun olet myymässä kiinteistöä. Nämä otteet ja todistukset ovat maksullisia.

Mitä hyötyä on sähköisestä panttikirjasta verrattuna kirjalliseen panttikirjaan?

Sähköinen panttikirja ei voi kadota tai sitä ei voi varastaa koska panttikirja on merkitty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kirjallisten panttikirjojen riskinä oli se, että ne katoavat tai tuhoutuvat. Samoin kirjallisen panttikirjan säilyttämisestä saattoi aiheutua ylimääräisiä kuluja, jos hankki esim. tallelokeron niiden säilyttämiseen.

Sähköiset panttikirjat sujuvoittavat myös kaupankäyntiä, kun panttikirjan saajan siirto voidaan tehdä sähköisesti Kiinteistövaihdannan Palvelussa, eikä kirjallista panttikirjaa ei enää tarvitse siirtää fyysisesti pankista toiseen. Sähköinen panttikirja omalta osaltaan mahdollistaa sen, että kiinteistön kauppa voidaan tehdä tehdä täysin digitaalisesti.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: