fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kiinteistön panttaaminen

Herkulex.fi /

Panttioikeudella tarkoitetaan velkojan oikeutta saada viime kädessä suoritus saamiselleen panttina olevan kohteen arvosta. Kiinteistöjen arvo on yleensä suhteellisen pysyvä, jonka vuoksi niitä käytetään usein suurten lainojen vakuutena. Kiinteistöpanttioikeus, eli panttioikeus kiinteistöön perustetaankin yleensä asunnon ostamista varten, jolloin panttina on ostettava kiinteistö.  Kiinteistö voidaan pantata myös toisen henkilön velan vakuudeksi, jolloin kyseessä on vierasvelkapanttaus.

Miten kiinteistöpanttioikeus perustetaan?

Kiinteistön panttaamista säätelee Maakaari. Panttioikeuden perustamista varten kiinteistön omistajan on haettava kiinteistölle kiinnitystä. Kiinnitys tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää omaisuuden käyttämisestä saamisen vakuutena. Kiinnityksen edellytyksenä on, että lainhuuto, eli kiinteistön omistusoikeus on kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinnityksen vahvistamisen jälkeen on suoritettava panttioikeuden julkivarmistus. Tämä tapahtuu joko luovuttamalla kirjallinen panttikirja pantin saajalle, tai kirjaamalla sähköinen panttikirja velkojan nimiin. 1.6.2017 lähtien kiinnityksistä on annettu ainoastaan sähköisiä panttikirjoja, mutta vuoden 2019 loppuun saakka uuden panttioikeuden julkivarmistus voidaan toteuttaa myös kirjallisen panttikirjan luovuttamisella. Tämän jälkeen panttikirja on muutettava sähköiseksi ennen sen käyttämistä uuden velan vakuutena. Halutessaan panttikirjan haltija voi muuttaa kirjallisen panttikirjan sähköiseksi aiemminkin.

Mihin kiinteistöpanttioikeuden voi perustaa?

Panttioikeuden kohteena on yleensä maapohjaan kohdistuva omistusoikeus. Myös määräosaan- tai määräalaan kiinteistöstä voidaan perustaa panttioikeus. Lisäksi maanvuokraoikeutta ja muuta toisen maahan kohdistuvaa oikeutta voidaan käyttää panttina eräin edellytyksin.

Kiinteistön panttioikeuteen katsotaan lähtökohtaisesti kuuluvaksi sen ainesosa ja tarpeisto. Ainesosalla tarkoitetaan kiinteistöön fyysisesti ja käyttötarkoitukseltaan kuuluvaa aineistoa, kuten rakennuksia ja maaperää. Tarpeistolla tarkoitetaan tuotteita, jotka ovat omistajan intressissä liitetty pysyvästi palvelemaan kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoitusta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi rakennuksen sähkö- ja ilmastointilaitteet.

Kiinteistöpanttioikeuden realisointi ja panttioikeuden päättyminen

Kiinteistöpanttioikeus päättyy yleensä velkojan saadessa suorituksen saamiselleen sovitun mukaisesti. Panttioikeus voi päättyä myös pantatun omaisuuden realisointiin, mikäli velallinen ei pysty määräajassa suorittamaan maksua, jonka vakuudeksi panttioikeus luovutettu. Kiinteistöpanttioikeuden realisointi tapahtuu ulosmittausmenettelyssä, jossa panttivelkojalla on suhteessa muihin velkojiin etusija saada suorituksensa panttioikeuden kohteesta.

Kiinnitys on voimassa panttioikeuden päättymisen jälkeenkin, eli kiinteistön omistaja voi käyttää samaa kiinnitystä uudelleen uuden velan vakuutena. Halutessaan kiinteistön omistaja voi hakea kiinnityksen kuolettamista, mikäli panttikirja on hänellä hallussaan, tai saatuaan sen haltijalta suostumuksen kuolettamiseen.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: