fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Uuden talon kauppa

Herkulex.fi /

Hankittaessa uusi omakotitalo, uusi erillistalo tai uusi paritalo perheen kodiksi, riippuu sovellettava laki rakennusaikana vallinneista olosuhteista.

Kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppaan sovelletaan maakaarta (12.4.1995/540) ja maakaaren mukaista myyjän virhevastuuta. Maakaari ei sisällä asuntokauppalakia vastaavia säännöksiä perustamisurakoinnista, takuista ja vakuuksista. Uuden asuinkiinteistön rakennuttaja voi luonnollisesti antaa työlleen takuun sopimusperusteisesti.

Maakaaresta kuitenkin löytyy muutamia erityissäännöksiä koskien uuden asuinkiinteistön kauppaa. Ensinnäkin maakaaren 2 luvun 10 §:ssä käsitellään tilannetta, jossa ostaja on hankkinut kiinteistön asunnoksi tai vapaa-ajan asunnoksi itseään tai perheenjäseniään varten elinkeinonharjoittajalta, joka ammattimaisesti rakentaa tai myy kiinteistöjä. Kyseisen lainkohdan sisältönä on muun ohella, ettei myyjä (elinkeinonharjoittaja) voi vedota maakaaren 2 luvun 25 §:n 2 momentissa säädettyyn 5 vuoden määräaikaan.

Edellä mainitun lisäksi maakaaren 2 luvun 26 §:n mukaan käytettynä itselleen tai perheenjäsenelleen asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkineella on oikeus kohdistaa kiinteistön laatuvirheeseen perustuva vaatimuksensa myyjän sijaan sellaiseen ammattimaisesti kiinteistöjä rakentavaan tai myyvään elinkeinonharjoittajaan, joka on luovuttanut asuinkiinteistön myyjälle tai tämän edeltäjälle.

Kuluttajakauppa

Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38) ja eritoteen sen taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskeva 9 luku tulevat sovellettavaksi, kun kuluttaja rakennuttaa omistamalleen kiinteistölle rakennuksen.

Kuten edellä, maakaaren 2 luvun 26 §:n mukaan käytettynä kiinteistön hankkinut saa kohdistaa laatuvirheeseen perustuvan vaatimuksensa myyjän sijaan sellaiseen taloelementtien toimittajaan, urakoitsijaan tai muuhun elinkeinonharjoittajaan, joka on sopimuksen tai kuluttajansuojalain 9 luvun säännösten mukaan vastuussa virheestä myyjälle tai tämän edeltäjälle.

Asuntokauppalain soveltaminen

Asunto-osakeyhtiöksi järjestäytyneitä ”omakotitaloja” kutsutaan erillistaloiksi. Myös paritalo voi olla järjestäytynyt asunto-osakeyhtiön muotoon. Tässä tapauksessa sovellettavaksi tulee asuntokauppalaki (23.9.1994/843) ja eritoteen sen uuden asunnon kauppaa koskeva 4 luku.Asuntokauppalain 5 luvun 1 §:n mukaan asuntoyhteisöllä on oikeus vedota rakentamista tai korjausrakentamista koskevan sopimuksen sisältöön vaikkei se ole osapuolena tässä sopimuksessa ja vaikka yhteisön hallintoelin on ennen yhteisön hallinnon siirtymistä yhteisöosuuksien ostajille hyväksynyt sopimuksesta poikkeamisen yhteisön vahingoksi.

Tämän lisäksi saman lain 5 luvun 3 §:n mukaan asunnon ostajalla on oikeus vedota asunnon virhettä koskeviin 4 luvun säännöksiin suhteessa 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun asunnon myyjään (asunnon ensimmäinen myyjä), vaikka hän olisi ostanut asunnon kolmannelta henkilöltä.

Seuraa meitä ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellisissa asioissa:

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedInissä

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkelista: