Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kosteuden eri lähteet rakennuksissa

Herkulex.fi /

Kosteus väärässä paikassa aiheuttaa suurimman osan rakennuksissa havaituista vaurioista.

Sisäiset kosteusrasitukset

Yläpohjan ja lappeen alapuolisen tilan puutteellinen tuuletusväli lisäävät vesikaton rakenteissa ja eristetilassa kosteuden tiivistymisriskiä. Asuinhuonetiloista pääsee yläpohjatilaan lämmintä kosteutta sisältävä huoneilmaa vesihöyryn muodossa. Höyrynsulkumuovin tehtävänä on estää vesihöyryn kulkeutumista, mutta vanhoissa taloissa muovia ei ole käytetty laisinkaan ja uudemmissakin se on voitu asentaa puutteellisesti. Mitä paremmat olosuhteet ilman vaihtumiselle on, sitä vähemmän kosteus pääsee tiivistymään ja tiivistyminen aiheuttamaan haittaa rakenteissa.

Aluskatteen puuttuminen peltikaton alapuolelta mahdollistaa peltiin tiivistyvän kosteuden pääsyn alapuolella oleviin puu rakenteisiin. Kosteuden aiheuttamat jäljet voi havaita tummumina puurakenteiden pinnoilta.

Vanhemmat aluskatteet sisältävät puun selluloosaa ja vaurioituvat herkemmin kosteudesta.

Märkätilat

Tiloja, joissa käytetään vettä ja joissa on lattiakaivo, kutsutaan märkätiloiksi. Märkätiloissa tulee vedeneristyksien toimia siten, ettei kosteus pääse kulkeutumaan seinä- tai lattiarakenteisiin. Tiloissa tulee olla myös riittävä lämmitys ja ilmanvaihto.

Vesijohdot- ja viemärit

Vesijohtojen ja viemäriputkien vuodot rakenteiden sisäpuolella ovat monesti alkuvaiheessa vaikeasti havaittavissa, kunnes niiden laajuus on kasvanut merkittävästi ja vesi on aiheuttanut rakenteellisia vaurioita ja mikrobiongelmia.

Ilmanvaihto

Asumisesta syntyy myös kosteutta ruuan valmistuksessa, saunomisessa. Myös ihminen tuottaa vuorokaudessa n. 1-3 l vettä vesihöyryn muodossa. Ilmanvaihdon tulee olla aina päällä ja ilman vaihduttava huoneistoissa riittävän usein, jotta kosteus pääsee poistumaan rakennuksesta hallitusti.

Salaojat ja pintavedet

Toimiva salaoja järjestelmä pitää perustusrakenteet kuivina ja estää kosteus- ja routavaurioiden syntymistä. Kellarillisissa tiloissa toimiva salaojajärjestelmä ja maan alapuolella olevan sokkeliosan vedeneristäminen estävät kellariseinien kostumista.

Maanpintojen muotoilut tulee tehdä rakennuksen vierustalla niin, että sade- ja sulamisvedet saadaan ohjattua riittävän etäälle rakennuksesta.

Sokkeli

Sokkelin tulee olla riittävän korkea. Matala sokkeli aiheuttaa vaurioitumisriskin puurunkoisessa talossa maanpintaa lähempänä oleville puurakenteille ja lämmön eristeille. Valesokkeli on ns. riskirakenne, jossa riskin muodostumismekanismi on kerrottu erillisessä riskirakennekortissa.

Ilmavuodot

Ilmavuodot rakennuksessa tuhlaavat lämmitys energiaa ja mahdollistavat lämpimän ja kostean huoneilman kulkeutumisen, sekä tiivistymisen rakenteiden sisäpuolelle. Pitkään jatkuva kosteusaltistuminen aiheuttaa puurakenteissa homehtumisriskin.

Ikkunat

Ikkunapeltien liitoskohtien tulee olla riittävän tiiviit. Ikkunapenkin kautta voi muuten kulkeutua sadevettä seinän taustarakenteisiin aiheuttaen niissä kosteusvaurioitumista.

Läpimenokohdat vesikatolla

Katolla olevien läpimenokohtien, kuten savupiippu, antennimasto, iv-putki ym. liityntäkohdat vesikatteeseen tulee olla riittävän tiiviit. Epätiivis liitos mahdollistaa sade- ja sulamisvesien pääsyn vesikatteen alapuolella oleviin rakenteisiin ja jopa asuinhuonetiloihin.

Rossipohja

Rossipohjallisissa rakennuksissa tulee rossipohjatilan ilmanvaihdon toimia hyvin. Maaperän tulee olla mahdollisimman kuiva, eikä tilaan saa kulkeutua sade- tai sulamisvesiä. Tilassa ei osaa olla rakennusjätteitä ym. maatuvaa tavaraa, eikä tilasta saisi kulkeutua ilmaa asuinhuonetiloihin. Paras tapa suojata rossipohja on asentaa sinne koneellinen kuivain.

Ulkoseinät

Ulkoseinän tulee olla ulospäin harveneva ja puu- ja tiiliverhoilluissa rakennuksissa ulkoverhouksen taustalla tulee olla riittävä ilmarako.

Kattoikkunat

Kattoikkunoiden läpimenojen tiiviys tulee varmistaa. Myös sisäpuolella liitoskohtien tulee olla ilmatiiviit, ettei kosteaa huoneilmaa pääse kulkeutumaan kattoikkunan reuna alueilta vesikaton rakenteisiin.

Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Raksystems on tehnyt yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitellut ja valvonut satoja peruskorjaushankkeita. Raksystems tarjoaa asiakkailleen palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistetaan kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen ja terveellinen elinympäristö. Raksystems toimii aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

Raksystems on Herkulex.fi:n yhteistyökumppani. Raksystemsin sivut löydät osoitteesta: http://https://www.raksystems.fi/fi

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: