fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Asbestilainsäädännöstä

Herkulex.fi /

Asbestia on käytetty hyvin yleisesti rakennusmateriaaleissa 1920 alkupuolelta aina vuoteen 1993 asti.

Hyvin useista edellä mainittuna aikana rakennettujen rakennusten rakennusmateriaaleista löytyy asbestia. Paloturvallisena materiaalina asbestia käytettiin eniten kylpyhuoneissa, keittiöissä, väliseinissä ja putkistojen eristeenä. Asbestia voi löytyä paloeristeistä, putkieristeistä, ruiskutuseristeistä, rakennuslevyistä, väliseinistä, kattomateriaaleista, maaleista, laasteista, laattojen kiinnitys- ja saumalaasteista, ilmastointikanavista ja muovimatoista ja mattojen kiinnitysliimoista. Vuonna 1994 asbestin käyttö kiellettiin rakentamisessa lopullisesti. Asbestipurkutyöt on säädetty luvanvaraisiksi vuonna 1988.

Asbestilainsäädäntöä uudistettiin vuoden 2016 alussa.

Tuolloin tulivat voimaan laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015). Lailla säädetään asbestipurkutyön luvan varaisuudesta, asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksista. Lailla säädetään lupamenettelystä, luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä. Laissa on lisäksi rangaistussäännös lain vastaisesta menettelystä. Asetuksella säädetään asbestipurkutyöhön liittyvistä selvitys- ja ilmoitusvelvoitteista. Asetuksella säädetään asbestipurkutyön teknisistä vaatimuksista.

Mikä merkitys vuoden 2016 alussa voimaan tulleella asbestilainsäädännöllä on korjausrakentamisessa?

Asbestilainsäädäntö koskee kaikkia remontteja ja rakennushankkeita, jotka tehdään ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Asetus velvoittaa teettämään asbestikartoituksen aina, ennen kuin edellä mainituissa rakennuksissa voidaan ryhtyä purkutöitä sisältäviin hankkeisiin. Purkutöiksi luetaan myös kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi poraus ja hionta. Ehdoton velvoite asbestikartoituksen tekemiseen on merkittävin muutos aikaisempaan lainsäädäntöön verrattuna. Aikaisemmin asbestikartoitus oli sallittua jättää tekemättä, jos rakennuttaja sopi urakoitsijan kanssa, että purkutyö suoritetaan asbestipurkuna. Määräyksen tiukentamisella varmistetaan se, ettei kukaan tietämättään altistu asbestin terveydelle haitallisille vaikutuksille. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava purkutyön suorittajalle. Vastuu asbestikartoituksen tekemisestä on aina rakennuttajalla. Määräys koskee julkisten ja yksityisten organisaatioiden ohelle yksityishenkilöitä rakennuttajana.

Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista säätää asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksista.

Asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidetään viranomaisrekisteriä. Rekisteriä ylläpitää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Ainoastaan rekisteriin merkityt henkilöt voivat tehdä asbestipurkutöitä. Rakennuttaja joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin pätevää asbestipurkutyön tekijää on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, asbestipurkurikkomuksesta sakkoon.

Seuraa meitä ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellisissa asioissa:

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedInissä

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: