fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Tieoikeuden perustaminen toisen kiinteistölle

Herkulex.fi /

Tieoikeus rasitteena

Tieoikeudesta säädetään yksityistielaissa ja sillä tarkoitetaan oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta pysyvästi tietarkoituksiin. Tieoikeus voidaan perustaa, jos kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten on tärkeätä saada kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle.

Edellä mainittu koskee myös ennestään jo olevan tien siirtämistä. Tieoikeus voidaan siis perustaa toisen kiinteistölle, vaikka kiinteistölle on jo olemassa kulkuyhteys, jos esimerkiksi liikenteelliset yhteydet alueella ovat huomattavasti muuttuneet ja tien siirtämisellä voidaan merkittävästi lyhentää olemassa olevaa yhteyttä.

Tieoikeutta ei voida perustaa, jos siitä aiheutuu jollekin tien vaikutuspiirissä olevalle kiinteistölle huomattavaa haittaa. Huomattava haitta voi siis kohdistua myös muulle kuin tieoikeuden kohteena olevalle kiinteistölle. Tällaisia haittoja voivat olla esimerkiksi liikenteestä aiheutuva huomattava melu ja pöly.

Tieoikeus rekisteröidään kiinteistötietojärjestelmään. Tieoikeus ei siis lakkaa, vaikka kiinteistöjen omistajat vaihtuisivatkin.

Yksityistietoimitus

Tieoikeus alueeseen perustetaan yksityistietoimituksessa, jota kiinteistön omistaja voi hakea kirjallisesti Maanmittauslaitokselta. Toimituksen aloittamisesta tiedotetaan kaikille asianosaisille kutsukirjeellä. Toimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi toimitusmiestä. Toimitus voidaan kuitenkin suorittaa ilman toimitusmiehiä, jos toimitusinsinööri pitää toimitusmiesten käyttämistä tarpeettomana, eikä kukaan asianosaisista vaadi toimitusmiesten käyttämistä. Toimituksessa voidaan suorittaa tarvittaessa katselmus paikan päällä.

Toimituksen kustannuksista vastaa yleensä toimituksen hakija, joka hyötyy tieoikeuden perustamisesta. Tieoikeuden mahdollisesti aiheuttamasta haitasta voidaan myös suorittaa kiinteistön omistajalle korvausta.

Toimituksessa annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen.

Tieoikeuden lakkaaminen

Tieoikeus on lähtökohtaisesti pysyvä, mutta eräissä tapauksissa se voidaan lakkauttaa. Tieoikeus voidaan lakkauttaa, jos kiinteistölle on saatu muu kulkuyhteys, jonka vuoksi tietä ei enää tarvita tai jos olosuhteissa on muutoin tapahtunut olennainen muutos. Lakkauttamisesta päätetään niin ikään yksityistietoimituksessa.

Säädökset ja lähteet:

Laki yksityisistä teistä
Kiinteistönmuodostamislaki
HE 166/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityisistä teistä annetun lain ja yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue muita artikkeleita:

Jaa artikkeli: