fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu asunnolle aiheutuneista vahingoista

Herkulex.fi /

Laki velvoittaa vuokralaisen hoitamaan vuokraamaansa huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle sellaisen vahingon, jonka hän tai joku muu asunnossa hänen luvallaan oleskeleva tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen.

Mitä pidetään tavanomaisena kulumisena ja minkälaisissa tilanteissa vuokralainen voi joutua korvausvastuuseen? Seuraavat asiat jokaisen vuokralaisen ja vuokranantajan olisi hyvä tietää ryhtyessään vuokraamaan asuntoa.

Mitä voidaan pitää asunnon tavallisena kulumisena?

Laki ei tarkemmin määrittele sitä, mikä on asunnon tavallista kulumista. Rajanveto huolimattoman asumisen ja tavallisen kulumisen välillä voi toisiaan olla vaikeaa ja tätä on viime kädessä arvioita tapauskohtaisesti. Joitakin esimerkkejä lainsäädännön tulkinnasta voidaan kuitenkin esittää.

Esimerkiksi huonekalujen normaalista käytöstä johtuvat lattiapinnan värjäytymät tai kulumat ovat yleensä tavanomaista kulumista, eivätkä johda vuokralaisen vahingonkorvausvastuuseen. Sama pätee esimerkiksi sängystä taikka vuodevaatteista seiniin aiheutuneisiin värjäytymiin, sekä taulujen, peilien tms. tavanomaiseen asumiseen kuuluvan irtaimiston kiinnityksistä aiheutuneisiin pieniin ja siisteihin reikiin seinissä.

Asunnon tavanomaisena kulumisena ei sen sijaan pidetä esimerkiksi reikiä ovissa, repeämiä tapeteissa taikka tiskiallastasojen naarmuja ja lommoja, jotka ovat syntyneet vuokralaisen huolimattomasta tai tahallisesta toiminnasta. Myöskään seiniin tai muille pinnoille piirretyt kynäjäljet eivät ole tavanomaista kulumista, vaan kuuluvat lähtökohtaisesti vuokralaisen vastuulle. Isot taikka rumat porausjäljetkin vuokralainen voi joutua korvaamaan, joten taulujen ja muiden esineiden kiinnittämisen kanssa kannattaa käyttää tervettä järkeä. Raskaita huonekaluja ei myöskään tulisi ryhtyä siirtämään lattiaa vasten raahaamalla, mikäli mielii välttyä mahdollisiin vahinkoihin liittyvältä korvausvastuulta.

Lemmikkejä vuokra-asunnossa pitävien tai sellaisen hankkimista suunnittelevien on hyvä tiedostaa, että lemmikkien asunnolle aiheuttamat vahingot, kuten naarmut ja raapimis- tai puremajäljet eivät ole asunnon tavanomaista kulumista. Vuokralainen voi olla vastuussa lemmikkien aiheuttamista vähäistä suuremmista vahingoista, vaikka vuokranantaja olisi antanut luvan lemmikin pitämiseen asunnossa.

Hoito-ohjeita tulee noudattaa

Vuokranantaja voi pyrkiä säilyttämään asuntonsa arvoa ja huolehtimaan sen kunnossapidosta antamalla vuokralaiselle erityisiä hoito-ohjeita esimerkiksi keraamisen liesitason hoidosta ja puhtaanapidosta. Jos vuokralaiselle on annettu erityisiä hoito-ohjeita, eikä hän ole noudattanut niitä, on hän vastuussa laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta.

Asunnossa havaituista vioista ja puutteista täytyy ilmoittaa viipymättä

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Esimerkiksi pienestäkin vesivuodosta putkistoissa tai kodinkoneissa on tärkeää ilmoittaa välittömästi, sillä vuodon pitkittyessä vauriot voivat levitä laajemmalle alueelle ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa mittavat vahingot.

Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, vuokralaisen on ilmoitettava siitäkin vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneistoon.

Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, on korvausvastuussa laiminlyönnistään aiheutuneesta vahingosta.

Tunnista riskit ja suojaa taloutesi

Sekä vuokralaisen että vuokranantajan on hyvä pitää mielessä, että vuokralainen voi joutua korvausvastuuseen, vaikkei olisi vahingoittanut huoneistoa tahallaan. Huolellisellekin voi sattua kohtalokas lipsahdus, ja silloin vahingot voivat olla pieniä, kuten naarmuja taikka kolhuja, mutta pahimmassa tapauksessa kyse voi olla koko asunnon taikka rakennuksen tuhoutumisesta.

Huolimattomuudesta seuraavan vahingonkorvausvastuun varalle vuokralainen voi ottaa vakuutuksen, ja tämä mahdollisuus onkin hyvä pitää mielessä niin vuokra-asuntoon muutettaessa kuin vahingon sattuessa.

Vaikeista laintulkintakysymyksistä johtuen on vahingon sattuessa usein suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Seuraa meitä ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellisissa asioissa:

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedInissä

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä!

Lue lisää artikkeleitamme: