fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Tiedätkö, mitkä ovat yleisimmät testamenttityypit?

Testamenttia tehdessä tulee miettiä, mitä testamentin tekemisellä tavoitellaan. Testamentteja on eri tyyppisiä ja on tärkeää ymmärtää, miten ne eroavat toisistaan. On kuitenkin tärkeää on huomata, että allekirjoitettava testamentti on yleensä kombinaatio eri testamenttityypeistä eli jokainen testamentti tulee ”räätälöidä” erikseen. Valmiilla asiakirjamallilla saavutetaan harvoin tavoiteltu lopputulos. Täysi omistusoikeustestamentti Täydellä omistusoikeustestamentilla tarkoitetaan Lue lisää…

Perintö- ja lahjaverosuunnittelu

Perintöverosuunnittelua voidaan tehdä eri tavoin Perittävä voi tehdä perintöverosuunnittelua eläessään eri tavoin. Omaisuutta voidaan lahjoittaa tai määrätä omaisuudesta testamentilla. Perintöverosuunnittelun tarkoitus on selvittää mahdolliset veroseuraamukset ja tämän jälkeen valita taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Verotuksen merkitys osana taloudellista suunnittelua on sitä suurempi mitä suuremmasta omaisuudesta on kysymys. Hyvässä perintöverosuunnittelussa tulee pyrkiä minimoimaan perillisten Lue lisää…

Testamentti ja perinnönjako

Miten testamentin saajan tulee toimia testamentin voimaan saamiseksi. Mitä perillisten tulee perinnönjaossa huomioida testamentin osalta. Testamentin pätevyyden selvitysjärjestelmä Testamentin selvitys tarkoittaa testamentin pätevyyden tutkimista lakimääräisten perillisten ja testamentin saajan välisessä suhteessa. Testamentin pätevyyden selvittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on testamentin tiedoksiantaminen. Toinen vaihe on mahdollinen testamentin moite. Testamentin tiedoksiantaminen Lue lisää…