fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Voiko asuntokaupasta vetäytyä ilman korvausvastuuta, jos jää työttömäksi koronaviruspandemian vuoksi?

Herkulex.fi /

Koronatartunnat ovat uusien virusvarianttien myötä kääntyneet jyrkkään kasvuun, mikä on johtanut jälleen uusiin yhteiskunnan toimintaa koskeviin rajoituksiin. Lukemattomien yritysten tilanne on ollut jo pitkään haastava, eikä lomautuksilta ja irtisanomisilta todennäköisesti voida kokonaan välttyä. Yllättävä muutos työllisyydessä taikka taloudellisessa tilanteessa voi saada asunnon ostamisesta jo sopineen katumapäälle, ja pohtimaan voisiko jo sovitusta kaupasta vielä vetäytyä korvauksetta.

Lähtökohtaisesti koronapandemia ei oikeuta vetäytymään sovitusta kaupasta seuraamuksetta. Asunnon kaupasta tehty suullinenkin sopimus (käytännössä hyväksytty asunto-osakkeen ostotarjous) sitoo kaupan osapuolia normaalisti. Lähtökohta on siis se, että ostaja joutuu kaupasta vetäytyessään maksamaan hyväksytyssä tarjouksessa sovitun mukaisen seuraamuksen (käsiraha tai vakiokorvaus) myyjälle. 

Asuntokauppalaki mahdollistaa kuitenkin käsirahan taikka vakiokorvauksen sovittelun, jos se muuten olisi yksittäistapauksessa kohtuuton ottaen huomioon mm. kaupan syntymättä jäämisen syyt, vastapuolelle aiheutunut vahinko, sopijapuolten varallisuusolot tai muut seikat. Lainkohdan soveltumista koskevassa arvioinnissa tulee huomioon ottaa myös kaupan syntymisen esteenä olleen seikan ennakoitavuus ja ostajan mahdollisuudet toimia siten, että esteenä ollut seikka olisi voitu välttää tai voittaa.

Koronatilanteen nopea paheneminen uusine rajoitteineen ja tästä seurannut työttömyys taloudellisine vaikeuksineen voisi tapauskohtaisesti tulla arvioitavaksi ostajan maksettavaksi muutoin lankeavan vakiokorvauksen taikka menettävän käsirahan sovittelua puoltavana seikkana. Ostajaan kohdistuvaa seuraamusta voitaisiin tällöin myös kohtuullistaa määrällisesti sen sijaan, että se joko pidettäisiin sellaisenaan voimassa taikka poistettaisiin kokonaan.

Vallitsevissa poikkeusoloissakin kaupan osapuolten on suositeltavaa keskustella asioista heti tilanteen muuttuessa avoimesti ja pyrkiä ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Mikäli ratkaisua ei kuitenkaan löydy, voi kaupasta vetäytymistä koskevan seuraamuksen kohtuullistamista hakea viimekädessä kanteella tuomioistuimelta.