Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Vuokrasuhteen ongelmatilanteita – mitä vuokranantajan on hyvä tietää

Usein vuokrasuhteessa saattaa tulla vastaan erilaisia ongelmia. Vuokralainen saattaa jättää vuokrat maksamatta ajallaan tai kokonaan, vuokralainen saattaa viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hoitaa huoneistoa huonosti. Tässä artikkelissa käsitellemme tällaisia ongelmatilanteita ja annamme vinkkejä siitä, mitä miten vuokranantajan voisi toimia tällaisissa tilanteissa. Tässä artikkelissa käsitellemme siten tilanteita asuinhuoneiston vuokrauksen näkökulmasta eli Lue lisää…

Osituksen sovittelu

Avioliiton solmimisella on pääsääntöisesti avio-oikeuden perustava vaikutus. Jollei muuta ole sovittu tai määrätty, on molemmilla puolisoilla avioliittolain 35 §:n mukainen avio-oikeus toistensa omaisuuksiin. Mikäli avio-oikeutta ei ole poissuljettu, tulee avioeron vireille tullessa tai avioliiton purkauduttua toimittaa omaisuuden ositus, jos puoliso sitä vaatii. Osituksessa kumpikin puoliso saa avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden Lue lisää…

Uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen

Asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia 4 luvun säännöksiä sovelletaan kun: 1) perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai 2) elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Asuntokauppalain 1 luvun 5 §:n mukaan rakentamisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön Lue lisää…

Virheestä ilmoittaminen ja virheiden seuraamukset uuden asunnon kaupassa

Asuntokauppalain 4 luvun 18 §:n mukaan uuden asunnon kaupassa on myyjän järjestettävä vuositarkastus, jossa todetaan asunnoissa ja kiinteistön muissa osissa ilmenneet virheet. Vuositarkastus on toimitettava aikaisintaan 12 kuukautta viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai lisää rakennetut asunnot käyttöönotettavaksi. Myyjän on ilmoitettava vuositarkastuksen ajankohdasta muun muassa Lue lisää…