fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Avustukset kuolinpesästä

Perittävän kuoleman jälkeen voi vainajan läheinen olla oikeutettu saamaan avustusta kuolinpesästä. Tällaisia perittävälle läheisiä henkilöitä ovat yleensä vainajan leski ja lapset, jotka ovat olleet riippuvaisia perittävän taloudellisesta tuesta. Avustuksen tarkoituksena turvata heidän elatustaan. Lue artikkelista, kenellä ja millä edellytyksillä voi olla oikeus saada avustusta kuolinpesästä.   Pesän selvitysaikainen avustus  Perintökaaren 18 Lue lisää…

Rintaperillisen oikeus lakiosaan

Mitä tarkoittaa lakiosa? Perillisillä, jotka kuuluvat ensimmäiseen parenteeliin eli rintaperillisillä on lakimääräisen perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan. Myös sijaantuloperillisellä ensimmäisessä parenteelissa on itsenäinen oikeus lakiosaan. Perittävällä on oikeus eläessään määrätä omaisuudestaan haluamallaan tavalla riippumatta rintaperillisen oikeudesta lakiosaan.  Perittävä voi myös määrätä omaisuudestaan testamentilla lakiosaoikeudesta riippumatta. Rintaperillinen on kuitenkin oikeutettu saamaan lakiosaansa vastaavan Lue lisää…

Miten perintöosuuden ulosmittaus vaikuttaa kuolinpesän kiinteistön myyntiin ?  

Ulosotto ja perinnöstä luopuminen Ulosottokaaren 77 §:n mukaisesti kuolinpesän osakkaan velasta saadaan ulosmitata hänen osuutensa kuolinpesästä. Lain 80 §:n mukaan myös erityisjälkisäädökseen perustuva velallisen oikeus voidaan ulosmitata. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perintöä kuolinpesän osakkaana tai erityisjälkisäädöksen perustella saaneen tai saamassa olevan ulosottovelallisen perintöosuus menee hänen velkojille velkojen maksuun käytettäväksi. Lue lisää…

Puolison oikeus perintöön

Tilanteessa, jossa ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt rintaperillisiä, perii eloonjäänyt puoliso ensiksi kuolleen puolison, jollei ensiksi kuolleen puolison testamentista muuta johdu. Tällaisessa tilanteessa leski perii ensiksi kuolleen puolison huolimatta siitä, oliko puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tässä artikkelissa käymme tarkemmin läpi lesken asemaa ja oikeuksia tilanteessa, jossa ensiksi kuolleelta puolisolta ei Lue lisää…