Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Yhteisomistajien välinen sopimus

Mitkä ovat tyypilliset ongelmat yhteisomistuksessa. Laki eräistä yhteisomistussuhteista (myöhemmin yhteisomistuslaki) määrää yleiset periaatteet omistajien välisiksi pelisäännöiksi. Yhteisomistajien välisellä sopimuksella voidaan selkeyttää yhteisen omaisuuden käyttöä ja hoitoa sekä sopia menettelystä, mikäli joku haluaa luopua omistuksestaan. Sopimuksella voidaan merkittävällä tavalla ennaltaehkäistä riitaisuuksia ja selkeyttää toimintatapoja. Yhteisomistus Yhteisomistuksesta on kysymys silloin kun kaksi Lue lisää…

Miten omaisuus ja velat jaetaan avioero-osituksessa?

Avioeron jälkeisessä omaisuuden ja velkojen osituksessa tulee ottaa huomioon monia oikeudellisia seikkoja. Tässä artikkelissa on mahdollista esittää ainoastaan pääpiirteet avioeron jälkeisestä puolisoiden välisestä taloudellisten asioiden selvittämisestä. Mikäli joudut avioerotilanteeseen kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä lakimieheen. Näin kaikki yksityiskohdat tulevat hoidetuksi oikein sekä asiakirjat laadituksi siten, ettei ikäviä yllätyksiä myöhemmin ilmene. Lue lisää…

Miksi tehdä avioehtosopimus?

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti, osapuolten on se allekirjoitettava sekä kahden esteettömän henkilön on todistettava allekirjoitukset oikeiksi. Sopimus on rekisteröitävä Digi- ja Väestötietovirastoon avioliiton kestäessä. Avio-oikeus Avioliittolain mukaan puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan puolisolle kuuluvaa henkilökohtaista oikeutta, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton kestäessä lähtökohtana on, että molemmat puolisot Lue lisää…

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on suositeltavaa kaikille aikuisikään ehtineille. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit jo ennalta valita itsellesi asioidesi hoitajan, jos sairastut vakavasti tai vammaudut siten, että et pysty asioitasi itsenäisesti hoitamaan Edunvalvontavaltuutus sairauden tai tapaturman varalle Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voit jo ennalta varautua tilanteeseen, jossa ei itse kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan tai henkilöäsi koskevia Lue lisää…