fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Legaatinsaajan oikeusasema

Perittävä voi myös tehdä ns. erityisjälkisäädöksen eli legaatin, jossa hän testamenttaa tietyn etuuden jollekin henkilölle. Legaatti voi olla tietty esine omistusoikeuksin (esim. kiinteistö), arvomäärä (tietty rahasumma) tai tietyn nimetyn omaisuuden käyttö- tai tuotto-oikeus. Artikkelissa käsittelemme tarkemmin, mikä on legaatinsaajan asema kuolinpesässä sekä mitkä ovat legaatin saajan oikeudet ja velvollisuudet.  Mikäli Lue lisää…

Tiedätkö, mitkä ovat yleisimmät testamenttityypit?

Testamenttia tehdessä tulee miettiä, mitä testamentin tekemisellä tavoitellaan. Testamentteja on eri tyyppisiä ja on tärkeää ymmärtää, miten ne eroavat toisistaan. On kuitenkin tärkeää on huomata, että allekirjoitettava testamentti on yleensä kombinaatio eri testamenttityypeistä eli jokainen testamentti tulee ”räätälöidä” erikseen. Valmiilla asiakirjamallilla saavutetaan harvoin tavoiteltu lopputulos. Täysi omistusoikeustestamentti Täydellä omistusoikeustestamentilla tarkoitetaan Lue lisää…

Peritkö myös vainajan velat?

Vainajan velkojen osalta lähtökohtana on, että velkojilla säilyy oikeus saada suoritus saatavalleen velallisen kuolemasta huolimatta velan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Kuolinpesän osakkaat  vastaavat vainajan veloista vain vainajalta jääneellä omaisuudella. Osakas voi kuitenkin joutua tietyissä tilanteissa vastuuseen kaikista vainajan veloista. Velat jaetaan perintökaaren järjestelmässä perittävän velkoihin, pesänselvitysvelkoihin ja muihin pesän velkoihin. Perittävän tekemää Lue lisää…

Perintö- ja lahjaverosuunnittelu

Perintöverosuunnittelua voidaan tehdä eri tavoin Perittävä voi tehdä perintöverosuunnittelua eläessään eri tavoin. Omaisuutta voidaan lahjoittaa tai määrätä omaisuudesta testamentilla. Perintöverosuunnittelun tarkoitus on selvittää mahdolliset veroseuraamukset ja tämän jälkeen valita taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Verotuksen merkitys osana taloudellista suunnittelua on sitä suurempi mitä suuremmasta omaisuudesta on kysymys. Hyvässä perintöverosuunnittelussa tulee pyrkiä minimoimaan perillisten Lue lisää…