fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Vastuunrajoituslausekkeet kiinteistön kaupassa

”Myyjän vastuun rajoittaminen huonokuntoiseksi tiedetyn rakennuksen virheistä voi osoittautua vaikeaksi, mutta haluttu lopputulos on myös mahdollista saavuttaa, kun tiedossa on ylipäänsä mahdollisten ehtojen muoto ja lain edellyttämä tarkkuus ja kun ehtojen laatimisessa muistetaan noudattaa riittävää huolellisuutta.” Lähtökohtana sopimusvapaus Kiinteistön kauppaa sääntelee maakaari (12.4.1995/540), jonka 2 luvussa ovat säännökset kiinteistön kaupan Lue lisää…

Puolison suostumus kiinteistön, vuokraoikeuden ja asunto-osakkeiden kaupassa

Laillisesti pätevän kiinteistökaupan edellytyksenä voi olla, että kiinteistön omistaja tarvitsee kauppaan puolison suostumuksen. Samoin perustein suostumus voi olla tarpeen vuokraoikeuden kaupassa ja asunto-osakkeiden kaupassa. Tässä artikkelissa selvitetään sitä milloin suostumus vaaditaan ja mikä voi olla seuraamuksena, ellei puolison suostumusta kaupalle ole. Milloin suostumus tarvitaan kiinteistökaupassa Avioliittolain 38 §:stä ilmenee milloin Lue lisää…

Milloin kiinteistössä havaittu kosteus- tai homevaurio on maakaaressa tarkoitettu merkittävä piilevä virhe

Laatuvirhe Maakaaren säännöksen mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Se, että kiinteistöllä sijaitsevassa asuinrakennuksessa on vikaa tai puutteita, joista ei ole tiedetty kauppaa tehtäessä, ei yksinään oikeuta ostajaa vaatimaan myyjältä Lue lisää…

Kiinteistön vallintavirhe sekä oikeudellinen virhe

Maakaaren 2 luvun 18 §:ssä säädetään kiinteistön vallintavirheestä. Kiinteistökauppariidoissa edellä mainittu virhetyyppi on kuitenkin ollut harvoin harvoin esillä. Virhetyypillä voi kuitenkin käytännössä, varsinkin kaupunkialueiden ulkopuolella tapahtuvissa kiinteistökaupoissa, olla erittäin huomattavia vaikutuksia. Kiinteistössä on vallintavirhe, jos: Myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon voimassa olevasta kaavasta, rakennuskiellosta, Lue lisää…