Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Mitä tarkoitetaan kiinteistön salaisella omistajalla?

Tässä artikkelissa selvitetään kiinteistön salaisen omistajan oikeusasemaa verrattuna kiinteistön julkiomistajan oikeusasemaan ja molempien suhdetta ulosmittausvelkojiin. Julkiomistajalla tarkoitetaan tässä artikkelissa lainhuudon saanutta kiinteistön omistajaa. Tässä artikkelissa käydään läpi käytännössä tärkeintä salaisen omistuksen muotoa eli kun puolisot ostavat kiinteistön/rakennuksen yhteisessä tarkoituksessa vain toisen nimiin. Artikkelissa ei käsitellä vuokramaalla olevaa rakennusta. Tutkijoiden esittämien Lue lisää…

Yhteisomistus ja yhteisomistuksen purkaminen

Yhteisomistajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä yhteisomistuksen purkamisesta säädetään laissa eräistä yhteisomistussuhteista. Yleisiä ja taloudellisesti merkittäviä tilanteita ovat kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden yhteisomistukset. Hyvin usein tällainen yhteisomistus syntyy, kun avio- tai avopuolisot hankkivat yhteisen kodin. Yhteisomistuksia syntyy myös perinnönjaoissa. Omistusolettama Kunkin yhteisomistajan katsotaan omistavan määräosuuden yhteisestä esineestä. Yhteisomistajien osuudet ovat samansuuruiset, jollei Lue lisää…

Aviopuolison suostumus yhteistä asuntoa myytäessä

Oheisessa artikkelissa on käyty tiivistetysti läpi avioliittolain keskeisiä säännöksiä, jotka myyjän tulee ottaa huomioon myytäessä avioparin yhteistä asuntoa. 1. Kiinteän omaisuuden luovuttaminen (Kiinteistöt, Avioliittolain 38§) Avioliittolain 38 §:n mukaan puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteätä omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Suostumusta ei kuitenkaan Lue lisää…

Puolison suostumus kiinteistön, vuokraoikeuden ja asunto-osakkeiden kaupassa

Laillisesti pätevän kiinteistökaupan edellytyksenä voi olla, että kiinteistön omistaja tarvitsee kauppaan puolison suostumuksen. Samoin perustein suostumus voi olla tarpeen vuokraoikeuden kaupassa ja asunto-osakkeiden kaupassa. Tässä artikkelissa selvitetään sitä milloin suostumus vaaditaan ja mikä voi olla seuraamuksena, ellei puolison suostumusta kaupalle ole. Milloin suostumus tarvitaan kiinteistökaupassa Avioliittolain 38 §:stä ilmenee milloin Lue lisää…