Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kiinteistökaupan salainen laatuvirhe

Kiinteistökaupan jälkeinen kosteusvaurio Kiinteistökaupan jälkeen saattaa kiinteistön asuinrakennuksesta löytyä kosteusvaurio. Vaurio löytyy yleensä siinä vaiheessa kun ostaja alkaa remontoida taloa tai kun rakennukseen suoritetaan vaurioepäilyn vuoksi tarkempia tutkimuksia koska ostajat saavat talossa asuessaan erilaisia hengitystie- tms. oireita. Kyseessä saattaa siten olla myyjän vastuulle kuuluva salainen laatuvirhe. Maakaaren 2 luvun 17 Lue lisää…

Salainen virhe käytetyn asunnon kaupassa ja siitä aiheutuvat seuraamukset

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 4-kohdan mukaan kaupan kohteessa on virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Salaisella virheellä tarkoitetaan virhettä, josta Lue lisää…

Uuden asunnon virheet (yleinen virhesäännös asuntokauppalaki 4 luku 14 §)

Uuden asunnon kauppaa koskevat säännökset sisältyvät asuntokauppalain 4 lukuun. Uuden asunnon kaupasta on kyse silloin, kun perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa tai kun elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Asuntokauppalain 4 luvun 14 §:n mukaan asunnossa Lue lisää…

Kiinteistökaupan salaisen laatuvirheen seuraamukset

Kun kyse on maakaaren 2 luvun 17 §:n 5-kohdan mukaisesta merkittävästä salaisesta laatuvirheestä, ostajalla on tällöin oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta, oikeus vaatia hinnanalennusta tai vaatia kaupan purkua, mikäli virhe on olennainen. Kiinteistökaupassa lähtökohtaisesti ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjää oikaisemaan eli korjaamaan virhettä, eikä myyjällä myöskään ole oikeutta korjata virhettä. Lue lisää…