fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Osakkeenomistajan suorittamat asuinhuoneiston muutostyöt

Oikeus muutostyöhön osakehuoneistossa Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä omalla kustannuksellaan osakehuoneistossa yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia muutoksia. Pykälän 2 momentin mukaan osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti. Edellä mainitusta asunto-osakeyhtiölain säännöksestä ilmenee kolme olennaista seikkaa, jotka osakkeenomistajan on hyvä selvittää Lue lisää…

Kotivakuutuksenottajan velvollisuudet

Kotivakuutus on hyvä olla turvaamassa asumiseen liittyviä riskitilanteita. Esimerkiksi monet vuokranantajat edellyttävät voimassa olevaa laajaa kotivakuutusta. Vakuutus tuo mukanaan velvollisuuksia vakuutuksenottajalle ja vakuutetulle, jotka ovat tässä tapauksessa usein sama henkilö tai ainakin kuuluvat samaan talouteen. Tärkeimmät vakuutuksenottajaa sitovat velvollisuudet ovat tiedonantovelvollisuus, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus. Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat Lue lisää…

Uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen

Asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia 4 luvun säännöksiä sovelletaan kun: 1) perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai 2) elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Asuntokauppalain 1 luvun 5 §:n mukaan rakentamisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön Lue lisää…

Asunto-osakkeen Airbnb vuokraus – AsOYL:n mukainen käyttötarkoitussääntely

Mitä asunto-osakkeen lyhytaikainen vuokraaminen merkitsee asunto-osakeyhtiölain mukaisen käyttötarkoitussääntelyn näkökulmasta? Mitkä ovat asunto-osakeyhtiölain mukaiset mahdollisuudet kieltää Airbnb vuokraustoiminnan harjoittaminen yhtiön huoneistoissa? Tässä artikkelissa käsittelen nopeasti yleistyvän Airbnb eli lyhytaikaisen vuokraustoiminnan sääntelyä asunto-osakeyhtiölain mukaisesta käyttötarkoitussääntelyn näkökulmasta. Asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa säädetään osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan. AsOYL:n 8:2 §:n 3 kohdan mukaan yhtiökokous voi Lue lisää…