fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kodin ostajan muistilista

Asunnon- tai kiinteistön osto on suurimmalle osalle ihmisistä elämän arvokkain ja tärkein kauppa, siksi onkin tärkeää, ettei kauppaan sitouduta hätiköiden. Myös laki asettaa tiettyjä vaatimuksia käytetyn asunnon- ja kiinteistön ostajalle. Asuntokauppalain 6 luvun 12 §:n mukaan ”Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos Lue lisää…

Kiinteistön hallinnanjakosopimuksesta

Kiinteistön hallinnanjakosopimuksesta

Kiinteistön yhteisomistustilanteessa kiinteistö, kuten tila tai tontti, omistetaan määräosin. Määräosin omistettu kiinteistö voidaan usein jakaa eli muodostaa siitä osapuolille omat itsenäiset kiinteistöt lohkomalla tai halkomalla. Jos halkominen/lohkominen ei ole mahdollista tai muuten on järkevää jättää kiinteistö yhdeksi kokonaisuudeksi, voidaan tällaisessa tilanteessa tehdä hallinnanjakosopimus, joka on osapuolten keskinäinen sopimus kiinteistön käytöstä Lue lisää…

Kiinteistön hankkimisen luvanvaraisuus ja kansallinen turvallisuus

Laki eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta 470/2019), velvoittaa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten maiden kansalaisia ja yhteisöjä hankkimaan luvan kiinteistön hankkimiseen Suomessa. Laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019) ja Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta sääntelevät kansallisen turvallisuuden varmistamista (468/2019). Tämä artikkeli on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään kiinteistön Lue lisää…

Tärkeä asiakirja kadonnut tai turmeltunut. Miten tulee menetellä ?

Asiakirjojen säilyttäminen Pankkien tallelokerot ovat turvallinen ja varma tapa säilyttää asiakirjoja. Asunto-osakeyhtiöiden osakekirjat ja panttikirjan ovat usein myös pankin hallussa pankin myöntämän lainan vakuutena. Edellä mainituissa tapauksissa arvopaperit eivät joudu kadoksiin. Tällöin asiakirja on tarvittaessa helposti löydettävissä. Esimerkiksi kuoleman tapauksissa perilliset saavat pankilta tiedon arvopaperisäilytyksestä. Kuitenkin vielä nykyäänkin asiakirjoja säilytetään Lue lisää…