Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Vuokrasuhteen ongelmatilanteita – mitä vuokranantajan on hyvä tietää

Usein vuokrasuhteessa saattaa tulla vastaan erilaisia ongelmia. Vuokralainen saattaa jättää vuokrat maksamatta ajallaan tai kokonaan, vuokralainen saattaa viettää huoneistossa häiritsevää elämää tai hoitaa huoneistoa huonosti. Tässä artikkelissa käsitellemme tällaisia ongelmatilanteita ja annamme vinkkejä siitä, mitä miten vuokranantajan voisi toimia tällaisissa tilanteissa. Tässä artikkelissa käsitellemme siten tilanteita asuinhuoneiston vuokrauksen näkökulmasta eli Lue lisää…

Uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen

Asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia 4 luvun säännöksiä sovelletaan kun: 1) perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai 2) elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Asuntokauppalain 1 luvun 5 §:n mukaan rakentamisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön Lue lisää…

Kiinteistön myyminen kuolinpesän toimitusjaossa

Perintökaaren 23 luvun 1 § 1 momentin mukaan kun pesä on selvitetty, jokaisella sen osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Käytännössä jako tulee useimmiten esille siinä vaiheessa, kun perunkirjoitus on toimitettu ja tiedossa olevat velat on maksettu.  Tätä ennen jakoa ei käytännössä tulekaan toimittaa, koska perinnönjakoa tai ositusta ei saa perintökaaren Lue lisää…

Kiinteistön kaupan pätemättömät ehdot

Millaisista kiinteistön kaupan ehdoista ei voi sopia pätevästi maakaareen mukaan? Yksi varallisuusoikeuden periaate on, että varallisuusobjektin omistusoikeus on luovutuskelpoinen eli se on vapaasti siirrettävissä toiselle. Hallituksen esityksen 120/1994 mukaan ehtoja, jotka rajoittavat kiinteistön omistajalle säännöllisesti kuuluvia oikeuksia, ei hyväksytä kiinteistön kaupassa. Tästä syystä maakaaren mukaan kielletyt ehdot ovat sitomattomia. Sitomattomuus Lue lisää…