fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Uudisrakentamiseen verrattava rakentaminen

Asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia 4 luvun säännöksiä sovelletaan kun: 1) perustajaosakas rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa; tai 2) elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Asuntokauppalain 1 luvun 5 §:n mukaan rakentamisvaiheella tarkoitetaan ajanjaksoa, joka edeltää asuntoyhteisön Lue lisää…

Asunto-osakkeen Airbnb vuokraus – AsOYL:n mukainen käyttötarkoitussääntely

Mitä asunto-osakkeen lyhytaikainen vuokraaminen merkitsee asunto-osakeyhtiölain mukaisen käyttötarkoitussääntelyn näkökulmasta? Mitkä ovat asunto-osakeyhtiölain mukaiset mahdollisuudet kieltää Airbnb vuokraustoiminnan harjoittaminen yhtiön huoneistoissa? Tässä artikkelissa käsittelen nopeasti yleistyvän Airbnb eli lyhytaikaisen vuokraustoiminnan sääntelyä asunto-osakeyhtiölain mukaisesta käyttötarkoitussääntelyn näkökulmasta. Asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa säädetään osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan. AsOYL:n 8:2 §:n 3 kohdan mukaan yhtiökokous voi Lue lisää…

Välitysliikkeen vastuu ja korvauksen vaatiminen

Välitysliike voi olla korvausvastuussa välitystoimeksiannon hoitamisessa tapahtuneiden virheiden johdosta kaupan osapuolille aiheutuneista vahingoista Asunnonvälittäjällä on asunto- ja kiinteistökaupassa suuri vastuu myyjää ja ostajaa kohtaan tämän toimiessa tietoa sekä ostajan että myyjän suuntaan selvittävänä ja antavana ammattilaisena. Lainsäädäntö edellyttää välittäjältä hyvää ammattiosaamista ja huolellisuutta. Välitysliike voi helposti joutua vastuuseen, mikäli annetuissa Lue lisää…